Новини

Брекзит и бюджета на ЕС във фокуса на обсъжданията в Съвета по европейски въпроси

Бюджетът на ЕС, бъдещето на Европа през призмата на проведените национални обществени обсъждания, Брекзит и предизвикателствата в двустранните отношения обсъдиха членовете на Съвета по европейски въпроси. Заседанието се проведе в Пловдив и разгледа текущи и стратегически въпроси, свързани с членството на България в Европейски съюз. Съветът одобри проектите на позиции на страната ни за предстоящите заседания на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси по част „Бюджет“ и по земеделие и рибарство. Важна част от заседанието бе посветена на отчета за изпълнението на плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на страната ни в ЕС, към 31 октомври 2018 г. От общо 154 мерки към края на октомври са изпълнени 115 мерки. Мерките, чието изпълнение все още не е приключило, са 39, което е 25 на сто. „Благодаря на колегите за мненията, които бяха споделени и по отношение на натрупания опит по време на Българско председателство на Съвета на ЕС и за идеите как да запазим изградения капацитет“, каза министър Лиляна Павлова и допълни: „Трябва да продължим да работим със същите темпове на работа, както и да пренесем добрите практики от работата ни като председателство в работата на национално ниво“