Новини

Проведе се кръгла маса на тема „Международни стратегии за високи постижения в строителството“

Специален гост на събитието бе проф. Дейвид Моузи, директор на Центъра за строително право в King’s College London

В Централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе кръгла маса на тема „Международни стратегии за високи постижения в строителството“. Събитието беше открито от изп. директор на КСБ инж. Мирослав Мазнев и от председателя на Управителния съвет на Българското общество по строително право (БОСП) инж. Адриана Спасова. Специален гост бе проф. Дейвид Моузи, директор на Центъра за строително право в King’s College London. „В КСБ членуват над 5100 фирми и асоциирани организации. През годините Камарата се доказа не само като основен фактор в строителния сектор на национално ниво, но се утвърди като стратегически партньор в международен аспект. В този смисъл КСБ се стреми да засили и подпомогне международните позиции на българските строители, както и да допринесе за внедряването на модерни методи в бранша. За това за нас е удоволствие да посрещнем директорът на Центъра за строително право в King’s College London проф. Дейвид Моузи“, заяви инж. Мирослав Мазнев.   Изп. директор на КСБ изтъкна, че сред ключовите за бранша теми са цифровизацията на строителството, подобряването на сътрудничеството по веригата на доставките, интегрираното управление на проектите заедно с всички участници в инвестиционния процес, повишаването на качеството на проектите чрез ранното включване на изпълнителите в процеса. „Наред с множеството си законодателни инициативи Камарата активно работи за прозрачността в сектора, като поддържа задължителен регистър на фирмите, извършва мониторинг на обществените поръчки, и разработва типови договори. Българското общество по строително право е стратегически партньор на Камарата на строителите в България. Заедно се борим за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“, каза инж. Мазнев. Той сподели, че Българското общество по строително право подпомага браншовите организации относно разработването на концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството. „БОСП ръководи работна група за предложение, изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Организацията преведе и адаптира рамков договор, създаден от проф. Моузи, за да имаме модерна и стандартна форма за рамкови споразумения и да можем да интегрираме свързани проекти. За нас е изключително важно да подобрим нашата дейност именно чрез законови промени. Затова КСБ, в сътрудничество с други браншови и неправителствени организации, си поставя за задача да бъде в основата за разработването на методи, документи и нормативи, които да не допускат грешки. Така ние отговаряме и на основно изискване към нашия бранш за подобряване на качеството. По този начин ще можем чрез законови промени да създадем възможността нашите процеси да бъдат по-прозрачни, по-регулирани и с по-добри резултати. Затова е важно да стъпим на международния опит на изявени учени и стратези, които да ни помогнат да намерим по-правилната и по-бърза пътека за решаване на проблемите“, посочи още инж. Мазнев. „Бих искала да благодаря на Камарата на строителите в България, че ни предоставиха възможността заедно да проведем този значим форум. Имаме възможност да представим един от най-важните международни експерти по модерните стратегии за добавена стойност в строителството, за подобряване на изпълнението на проектите“, сподели инж. Адриана Спасова.