АМ "Струма" лот 3.2

Отвориха офертите за лот 3.2.1 и 3.2.2 на АМ „Струма“

Индикативната стойност на поръчките е 875 321 514 лв. без ДДС

Емил Христов В сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ отвориха офертите за избор на изпълнител за проектиране и строителство на близо 24-километровата отсечка на АМ „Струма“ от Кресна до Крупник, която е разделена на два лота - 3.2.1 и 3.2.2. Лот 3.2.1 е с дължина 13,2 км. Той включва платното в посока Кулата – София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе. Планира се проектът да се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“. Индикативната стойност на обществената поръчка за лот 3.2.1 е 444 796 305 лв. без ДДС. В участъка ще бъдат построени 3 тунела - „Симитли“ (211 м), „Ракитна“ (1135 м) и „Стара Кресна“ (1052 м). Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т.н. Ще бъдат изградени 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 надлеза и подлеза. Достъпът до трасето ще бъде осигурен чрез 3 пътни възела - „Полето“ при км. 379+470, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в автомагистралата в посока София; „Мечкул“ при км. 384+230, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока София; „Стара Кресна“ при км. 387+620, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока София. В търга оферти подадоха 10 компании и консорциуми. Първи по ред на постъпването са ДЗЗД „Дуигу-Виа План Струма 2018”, в което влизат „Дуйгу Мюхендислик Иншаат Туризм Дъш Тиджарет Ве Санайи Лимитед Ширкети“ ООД и „Виа-План“ ЕООД. Втори са „Евро – Експерт - Строй“ ДЗЗД с участници в Обединението „Хидрострой“ АД, „Инфра Експерт“ АД, „Евро Алианс Тунели“ EAД. Третата отворена оферта е на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД. Четвъртият участник е ДЗЗД „Южен Коридор 321“. В обединението влизат „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, „Автомагистрали Хемус“ АД, „Трансконсулт-22“ ООД. Пети в търга е ДЗЗД „Европейски Пътища 321“, в което са включени „Джи Пи Груп“ АД и „Логистика 21“ ЕООД. Шестият кандидат е Обединение „Геопът Струма 3.2.1“, в което са „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД. Следващият участник е Консорциум „ИнтерБГ“, в който са „ПСТ Груп“ ЕАД, Частно акционерно дружество „Строителна асоциация Интербудмонтаж“, „БГ Ленд Кънстракшън“ АД и „Копекс и Ко.“ ЕООД. „ТТБГ 3.2.1.“ ДЗЗД са осмият кандидат, като в Обединението са „Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А.“ и „Тодини България“ ООД. Девети са Обединение „АМ Струма Югозапад“, включващо „Трейс Груп Холд“ АД и „АЛВЕ Консулт“ ЕООД. Последният кандидат за строителство на лот 3.2.1 от АМ „Струма“ е ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“, в което са „Грома Холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство – Благоевград“ АД, „Пътпроект“ ЕООД и „Вахостав-СК“ а.с. 12 са кандидатите за избор на изпълнител на лот 3.2.2 от автомагистрала „Струма“. Това е платното в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе. Неговата дължина е 10,4 км. Първата оферта по реда на постъпването е на Обединение „Кресна“ с участници „ИСА 2000“ ЕООД, „Евро Алианс Тунели“ ЕАД и „Автомагистрали – Черно море“ АД. Втората е на „Аккорд Строително Промишлена Инвестиционна Корпорация“ АД. Третият кандидат е ДЗЗД „АМ Струма-3.2.2“, в което влизат „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, „ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас“ АД (Португалия) и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Следващият участник е „Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети“ АД. Пето е ДЗЗД „Южен коридор 3.2.2“, включващо „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД. Обединение „Геопът Струма 3.2.2“ са шестият кандидат, в което влизат „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Биас-М“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД. Седмият участник е „Колин Иншаат Туризм Санайи Ве Тиджарет“ АД. Осми е ДЗЗД „Европейски пътища 3.2.2“, като в обединението са включени „Джи Пи Груп“ АД и „Логистика 21“ ЕООД. Консорциум „ИнтерБГ“ с участници „ПСТ Груп“ ЕАД, Частно акционерно дружество „Строителна Асоциация Интербудмонтаж“, „БГ Ленд Кънстръкшън“ АД и „Копекс и Ко“ ЕООД са деветият кандидат. Десетата оферта е на „ТТБГ 3.2.2.“ ДЗЗД, в което са „Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А.“ и „Тодини България“ ООД. Следват обединение „АМ Струма Югозапад“, в което участват „Трейс Груп Холд“ АД и „АЛВЕ Консулт“ ЕООД. Последният кандидат по реда на постъпването е ДЗЗД „Европейски Пътища 3.2.2“ с участници „Европейски Пътища“ АД, „Грома Холд“ ЕООД, „Водно Строителство – Благоевград“ АД, „Вахостав-СК“ а.с., „Пътпроект“ ЕООД, „Рутекс“ ООД и „Метропроект Прага“ АД. В този обект е включен и обходният път на Кресна, който е с дължина 5,5 км и ще има и площадка за отдих, която ще бъде с електричество, вода и канализация. От нея ще има и връзка с Кресна. В отсечката ще бъдат построени 4 тунела - „Тисата“ (171 м), „Света Неделя“ (1,3 км), „Кресна 1“ (358 м) и „Кресна 2“ (230 м). Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т.н. В участъка ще има 11 виадукта с приблизителна дължина 5 км, както и 9 надлеза и подлеза. Чрез пътен възел „Кресна“ при км. 401+640 ще се осигурява достъпът в посока Кулата, София и път I-1. Индикативната стойност на обществената поръчка за лот 3.2.2 е 430 525 209 лв. без ДДС.