Новини

Министър Маринов потвърди позицията на страната ни по време на участието си в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Брюксел

В рамките на формата „Вътрешни работи“ министрите обсъдиха напредъка в реформата на Общата европейска система за убежище. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов потвърди позицията на България за необходимост от намирането на общо европейско решение, което да е трайно и работещо и да е основа на баланса между отговорност и солидарност. Страната ни подкрепи и продължаването на работата на базата на пакетния подход. Вътрешните министри разгледаха миграционната ситуация, с акцент Западното Средиземноморие. В този контекст бяха обменени мнения за сътрудничеството на ЕС с трети страни. Подкрепено бе виждането за поддържане на интензивен диалог с всички страни от Северна Африка. Отбелязана бе важността както на поощряването на напредъка в страните партньори, така и целенасочената работа по превенцията на нелегалната миграция и укрепването на капацитета за по-ефективно управление на миграционните процеси. По време на заседанието бяха обсъдени актуалното състояние и бъдещите действия на ЕС в отговор на тероризма. Министър Маринов изрази подкрепа за мултидисциплинарния подход в тази област с оглед по-ефективна координация и по-добро разбиране на предизвикателствата от различните участници в процеса. В този смисъл той подчерта изключителната значимост на доверието, както и бързия и адекватен обмен на информация в борбата с тероризма, което вече доказа, че води до положителни резултати.