Гласуваха промените за преместваемите обекти в ЗУТ

Прочетена: 150

Парламентът регламентира случаите на поставяне на преместваеми обекти, заложени в промените на Закона за устройство на територията, които се гледат в Народното събрание днес.

„За“ текста гласуваха 96 народни представители, „против“ – 17 и „въздържали се“ – 3, с което той бе приет. С новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и такива за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и за временно обитаване при бедствия.

За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления или сертификат за система за управление на качеството или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подобрения устройствен план показатели.
В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба. Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, също се определят с наредбата.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.03.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: