Обнародвани са промените в ЗУТ

Прочетена: 1763

В брой 25 от 26 март 2019 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети от 44-тото Народно събрание на 13 март 2019 г. В Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ са направени промени в Закона за Камарата на строителите (ЗКС), съгласно които строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на такива строежи с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в ЦПРС. Новите текстове в ЗУТ предвиждат още публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения да се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство. Прецизирани са и разпоредбите, регламентиращи условията за застрояване в ъгловите урегулирани поземлени имоти. Чрез промените в ЗУТ се предоставя правна възможност на общините да определят с наредба на общинския съвет специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Регламентира се и създаването на информационен Портал за устройството на територията. Новите текстове касаят и преместваемите обекти – прецизирани са дефинициите за преместваем обект, видовете и редът за тяхното поставяне и премахване. С цел облекчаване на административната тежест няма да се изисква разрешение за строеж за инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване. Освен за физическа инфраструктура, няма да се налага разрешение и за сградни водопроводни и канализационни инсталации, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.03.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: