Парламентът одобриоткриването на Висше военновъздушноучилище „Георги Бенковски“ в ДолнаМитрополия

Прочетена: 39

Парламентът одобри откриването на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, предаде Агенция „Фокус“. Предвидено е решението да влезе в
сила от 1 януари 2020 г. Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания
на Военновъздушните сили и авиацията. Предвижда се Висшето
военновъздушно училище „Георги Бенковски“ да е държавно висше военно училище, създадено на базата на сегашния факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново. Висшето военновъздушно училище ще е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище със седалище Долна Митрополия, ще има свое знаме, печат и празник на 25 май. Предметът на дейност на училището включва обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“, както и по специалности от областите на висшето образование „Социални стопански и правни науки“, „Технически науки“ и „Сигурност и отбрана“. В училището ще се обучават студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ по акредитирани професионални направления от областите на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“. В новото училище ще могат да се извършва обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми, обучение за повишаване на квалификацията, специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална
подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и
ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ упражнява правомощия на ректор по Закона за висшето образование.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.04.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: