Новини

Разчитаме на експертния опит на КСБ за реализиране на проекти

Българските фирми са доказали, че имат и възможностите, и капацитета, и уменията да се справят с европейски проекти. Има достатъчно изпълнени обекти, доказващи способността на нашите фирми да поемат водещата роля при процеса. Ние поддържаме непрекъснат контакт с Камарата на строителите в България (КСБ), за да ги информираме за хода на изпълнение на ОП „Околна среда”. Смятам, че това е допълнителна възможност за строителния бранш да докаже професионализма си.

МОСВ обяви процедура за избор на консултант, който да разработи стратегия за управление на строителните отпадъци. Процедурата е в ход, като нашата идея е, когато започне разработването на закон или на подзаконови нормативни актове, на всеки етап от подготовката да консултираме документите с КСБ, тъй като това е основното лице, което има отношение към законодателството и управлението на строителните отпадъци у нас. Както споменах, ние провеждаме регулярни срещи с Камарата на строителите, имаме пълното разбиране от тяхна страна и изключително добрата комуникация във всички сектори, така че разчитаме на тяхната експертиза още на етап съгласуване на всички нормативни документи.

Основното ми послание към строителите е: Националният интерес е водещ и за тази цел всички трябва да обединим усилията си и да работим като партньори.