Агенцията по вписванията публикува методически указания за работата на длъжностните лица по регистрацията

Указанията са част от пакета мерки, които институцията предприема с цел уеднаквяване практиката на ДЛР

Прочетена: 71

Агенцията по вписванията изготви и публикува методически указания за работата на длъжностните лица по регистрацията. Насоките ще се прилагат в дейността на ДЛР при разглеждане и произнасяне по заявления, искания и актове за вписване и заличаване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Указанията са част от пакета мерки, които институцията предприе от февруари тази година с цел уеднаквяване практиката на длъжностните лица по регистрацията и подобряване работата с клиентите. Публикуването на методическите указания е в изпълнение и на поетия ангажимент от проведената среща между г-н Данаил Кирилов – министър на правосъдието, г-жа Десислава Ахладова – заместник – министър на правосъдието, г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България, представители на „Фейсбук групата на българските адвокати“ и експерти от Агенцията по вписванията.

Част от вече реализираните дейности в пакета от мерки включват структурни и организационни промени в работата на агенцията, обучения на длъжностните лица по регистрацията и регулярно изготвяне на методически указания.

Методическите указания са разработени на принципа въпрос-отговор и засягат приложението на конкретни текстове в различни нормативни актове. По този начин ще бъде създадена възможност за установяване на единни правила и критерии при  разглеждането и произнасянето на длъжностните лица по идентични казуси. С въвеждането им се цели и установяване на предвидимост, сигурност и  прецизност за потребителите, както и повишаване авторитета и доверието в Агенцията по вписванията.

Указанията са изготвени въз основа на служебно идентифицирани проблеми в работата на ДЛР, както и от граждани, представители на съсловни организации, адвокатски кантори, Камара на частните съдебните изпълнители, нотариуси, представители на бизнеса, както и от самите длъжностни лица по регистрацията.

Предвид всеобхватността на материята, методическите указания обхващат конкретни спорни моменти, част от практиката на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“,  по прилагането на закона. Te подлежат на регулярно допълване, осъвременяване и изменение, като последващите такива не отменят издадените до момента, освен в случите на законови изменения.

Пълните методически указания са публикувани на сайта на Агенцията по вписванията.

 

 

                                                  

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.06.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: