Комитетът за наблюдение на ОПРР одобри критериите за идващия програмен период

Прочетена: 54

Новите моменти и напредъкът в подготовката на оперативна програма за развитие на регионите през 2021-2027 г. бяха представени и одобрени от 14-ото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), което се проведе във вторник в София. Стана ясно, че през идващия програмен период за първи път ще бъдат подкрепяни  интегрирани териториални инвестиции между няколко оперативни програми. Основен елемент ще бъде изпълнението на проекти в партньорства с цел постигане на ефекти на по-голяма територия и обхващащи по-голямо население, отбеляза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на програмата Деница Николова.  Тя посочи, че на следващия етап програмата ще разполага с повече средства от сегашния период, а сред предизвикателствата пред настоящия е  прилагането на Закона за обществените поръчки от страна на бенефициентите и пропуските по него, които водят до финансови корекции. Към настоящия момент са прихванати 22,5 млн. лв. Сумата може да достигне 65 млн. лв., ако проектите се изпълнят в пълнота и се предявят искания за плащане.

Заседанието одобри още към 28 по-малки общини бенефициенти да се насочи спестен ресурс от програмата за саниране на сгради. Той е формиран от неусвоени средства и икономии от проведени обществени поръчки. Индикативният бюджет към момента е 11,5 млн. лв., но се очаква да нарасне, тъй като се планира процедурата да бъде обявена през ноември 2019 г. Със средствата ще се прилагат мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. За да се постигне по-балансираното им разпределение и по-голям териториален ефект от инвестициите, се въвеждат и критерии. Общините не трябва да имат повече от три сключени договора по програмата към етапа на сключване на нови договори, както и да кандидатстват с до три проекта. Предимство ще се дава на многофамилни жилищни сгради, както и сгради с по-голям брой самостоятелни обекти. Целта е с инвестициите да се допринесе за повече обновени сгради и подпомогнато население, спестяване на енергия и намаляване на въглеродния диоксид.

При отчета на междинното изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. стана ясно, че няма риск от загуба на средства към края на 2019 г. по правилото за автоматично освобождаване. Сред участниците в него бяха Рейчъл Бюмонт – заместник-началник на отдела за България, Хърватия и Словения в Европейската комисия, и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК.

Зам.-министър Николова отчете, че към днешна дата е договорен над 86% от общия ресурс на ОПРР, който надхвърля 3 млрд. лв. Сключени са 587 договора за над 2,5 млрд. лв. Разплатени са 45% от договорените средства, а 24% са сертифицираните разходи към ЕК. Зам.-министър Николова посочи, че ключов акцент по програмата в следващите години ще е реализацията на проектите с финансови инструменти, за които по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определен ресурс в размер на 370 млн. лв. Над 271 млн. лв. са за 39-те големи града за мерки за градско развитие – енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски транспорт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие. Останалите близо 100 млн. лв. са предвидени за развитието на туризма и културното наследство в цялата страна, като се подкрепят обектите, които са националното и световно културно наследство. Към настоящия момент са одобрени десет проектни предложения.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.06.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: