ДНСК ще изисква по служебен път документи за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на фирмите, упражняващи строителен надзор

Прочетена: 31

Дирекцията за национален строителен контрол ще изисква по служебен път информация за наличие или липса на данъчни задължения на фирмите, заявяващи желание за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, упражняващи строителен надзор.

Това предвиждат част от промените в проекта на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Проектът има за цел да приведе разпоредбите на наредбата в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за устройство на територията.

Промените предвиждат още за издаване на удостоверение за извършване на дейности, свързани със строителен надзор, ДНСК да изисква по служебен път и документа за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния център за информация и документация. Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани също ще се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен контрол.

В проекта на наредба е уредена и възможността удостоверението за вписване в регистъра или отказът за вписване да бъдат връчвани на заявителя не само лично, но и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, при поискване от страна на заявителя.

Измененията в наредбата са в изпълнение на решение на правителството за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, в резултат на което ще се подобри предоставянето на административни услуги на бизнеса и гражданите.

Проектът и мотивите към документа са публикувани за обществено обсъждане на интернет страниците на МРРБ и на ДНСК, както и в Портала за обществени консултации.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 28.06.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: