Обществени поръчки

Търсят изпълнител за изграждане на три паркинга в кв. „Банишора” в София

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на паркинги на територията на СО-район „Сердика“ в кв. „Банишора”. Стойността на целия търг е 179381,50 без ДДС като е разделен на три обособени позиции. Срокът на изпълнение ще има тежест 30 т при формиране на крайната оценка, неустойката при забавяне- 10 т., а предложената цена 60 т. Продължителността е 60 дни. Позиция 1 е за обособяването на паркинг в пространството пред бл.53 в кв. „Банишора”. Стойността е 106077.50 без ДДС. Втората обособена позиция е за изграждането на паркинг в пространството пред бл.38а в кв.”Банишора” на стойност 36646 лв. без ДДС, а третата обособена позиция е за обособяването на паркинг в пространството пред бл.125 в кв.”Банишора”. Стойността е 36658 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 19 юли. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=918979&mode=view