Обществени поръчки

СО ще строи детска градина в „Овча купел”

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане и оборудване на детска градина – първи етап. Учебното заведение ще е 4 групи за деца между 3 и 7 години и 2 яслени групи. Стойността на обекта е 4,3 млн. лв. Техническите показатели ще имат тежест 50 т., а предложената цена също 50 т. при формиране на крайната оценка за избор на изпълнител. Продължителността е 720 дни.Оферти се приемат до 23 юли. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=919610&mode=view