Вицепремиерът Томислав Дончев и ръководството на КСБ проведоха работна среща

Прочетена: 84

На срещата бяха обсъдени актуални теми, сред които и предложения на КСБ за промени в основните за бранша закони – Закона за Камарата на строителите, Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки. От КСБ предлагат разработване на методология за определяне на прогнозната стойност по проектите в съответствие с пазарната стойност на сходни изпълнени обществени поръчки за строителство. Във връзка с обжалванията, при които изпълнението се забавя понякога с повече от една година, от КСБ считат, че в договорите по ЗОП трябва да се предвиждат клаузи, допускащи индексиране на стойността на сключените договори съобразно официалния индекс на инфлацията, както и заради повишаването на цените на основни суровини, горива, ел. енергия и др.

Дискутирана бе и необходимостта от поетапно въвеждане на BIM системата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, като първоначално се започне със строежите с публично финансиране. Коментирана бе и темата за възможностите за ПЧП, особено във водния сектор, където трябва да бъдат изградени близо 200 пречиствателни станции за населени места с от 2 хил. до 10 хил. е.ж., за които не може да се осигури европейско или национално финансиране.

Ръководството на Камарата запозна вицепремиера и със становището на организацията във връзка с прилагането на нови Насоки за определяне на финансови корекции относно финансирани от ЕС разходи за несъответствия с приложимите правила за обществени поръчки. В становището се посочва, че тъй като най-честите мотиви за налагане на финансови корекции са свързани с прилагане на неправомерни критерии за подбор или критерии за възлагане, от КСБ предлагат разработване на стандартизирани тръжни документи и процедури, каквито вече има във водния сектор за проектите по ОПОС. „Подкрепям предложението за типови документи, както и идеите за цифровизация на сектора и въвеждане на BIM технологиите“, коментира вицепремиерът Томислав Дончев. Той ще инициира работна група от експерти от МРРБ, АОП, ДНСК и КСБ, които ще работят съвместно за подобряване на нормативната база.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.07.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: