С национално честване минната общност в България отбеляза своя професионален празник

Прочетена: 81

Днес, на 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя в София Хотел Балкан, където по традиция се събраха стотици представители на индустрията. Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която е и патрон на празника,  заместник-председателят на Европейската асоциация на минните индустрии г-н Роман Щифтнер, представители на ресорните институции, национални и работодателски организации, синдикати, областни управители и кметове от страната, академичната и научна общност.

В своя обзорен доклад председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия д-р инж. Кремена Деделянова обобщи състоянието на бранша през 2018 година, както и по-важните събития и инициативи в сектора.

Страната ни заема трето място по добив на мед, четвърто място по добив на злато и пето място по добив на лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор. 

Общият добив на полезни изкопаеми за 2018 г. е 108,4 млн. тона, а стойността на произведената продукция е близо 3 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са близо 22 000, а чрез свързаните производства и услуги броят им стига до 120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите и през 2018 г. бележи ръст с 10%, като средната годишна работна заплата достига 1700 лв. 

„Развитието на добивния отрасъл е приоритет на нашето правителство. Бизнесът и институциите вървим ръка за ръка – това е гаранция за успеха на сектора.“ – каза в своите приветствени думи министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова. 

„С актуализираната Национална стратегия за минерално-суровинна индустрия се дава визия за развитие и се гарантират интересите на инвеститорите.“ – допълни още министър Петкова. 

В своето изказване тя акцентира и върху развитието на въгледобива, което е едно от сериозните предизвикателства пред българската енергетика. 

Заместник-председателят на Евромин г-н Роман Щифтнер изтъкна приноса на България за европейската добивна индустри по време на Българското председателство на Съвета на Европа. „Бих искал да благодаря на България и на Българската минно-геоложка камара за основополагащите правила за сектора, с които успяха да допринесат за европейския бранш.“ 

Той обърна внимание и на това колко е важно да бъде убеден новият екип на Европейския парламент в голямото значение на минерално-суровинната индустрия. „Трябва заедно да накараме политиците да разберат, че не можем да просъществуваме и един ден без тази индустрия“ – допълни г-н Щифтнер.

По време на честването БМГК отличи най-добрите добивни компании за 2018 г. в категориите най-добри резултати, грижа за природата, безопасност и здраве, иновации и корпоративна социална отговорност. Бяха връчени и персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия, награда за журналист и най-добър студент на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Повече за годишните награди може да прочетете в приложението тук.

За събитието

Българската минно-геоложка камара отбелязва с Национално честване Деня на миньора от 1996 г. насам. Организатори на честването са още Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ и Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.

Спонсори на събитието тази година са „Асарел-Медет“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Геотехмин“ ООД, „Минстрой Холдинг“ АД, „България Алфа“ ЕАД и „Тотал България“ ЕООД.

За Българска минно-геоложка камара

Българска минно-геоложка камара е учредена през 1991 г. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над 90% от промишленото производство в отрасъла и висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Мисия: Да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.

Визия: Дългосрочно развитие като национално представителна браншова организация на работодателите в минерално-суровинната индустрия в България със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната. 

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“

За Деня на миньора

Денят на Св. Иван Рилски – професионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Преди повече от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията на миньора. Празникът е възстановен през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.

Свети Иван Рилски не случайно е избран за патрон на миньорите. В житието му е описано, че подслон му дават семейство рудари и го спасяват от разбойници. Този светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

 

Приложение 

Годишни награди на БМГК за 2018 г.

 

 • Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия
 • „Горубсо – Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за постигнат ръст на производството през 2018 г. спрямо 2017 г. 5,8%.
 •  Награда за иновации
 • „Елаците – Мед“ АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект „Внедряване на съвременна технология за повишаване стабилността на хвостохранилище „Бенковски-2” 
 • Награда „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2018 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт 
 • „Асарел – Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов 
 • „Асарел-Ремонт“ ООД с управител инж. Иван Игнатов 
 • „Имерис Минералс България“ АД с изпълнителен директор г-жа Юлияна Марева
 • Награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2018 г., удостоверено с документ от РИОСВ 
 • „Асарел – Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов.  
 • Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш
 • „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков за проект „Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия“
 • Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия – юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК 

 

 • проф. дтн инж. Цоло Вутов („Геотехмин“ ООД) – 70 г.
 • инж. Делчо Николов („Асарел-Медет“ АД) – 60 г.
 • д-р Николай Колев („Огняново-К“ АД) – 60 г.
 • проф. д-р инж.  Павел Павлов (заместник-ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“) – 50 г.
 • проф. д-р инж. Стефчо Стойнев – управител на „Геотехника АБС“ ООД) – 60 г.
 • инж. Иван Игнатов („Асарел – Ремонт“ ООД) – 70 г. 
 • Митко Младенов („Рудметал“ АД“) – 60 г.

 

 • Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – грамота за годишнина на дългогодишен и активен член на БМГК 
 • 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на „Елаците-Мед“ АД към група ГЕОТЕХМИН
 • 60 години Лъкинска обогатителна фарбика – „Лъки Инвест“ АД с изпълнителен директор инж. Атанас Марински 
 • Награда за обективно и последователно отразяване на бранша

 

 • г-жа Марияна Бойкова – в. „24 часа“

 

 • Награда за принос към минерално-суровинната индустрия 

 

 • Методи Савов – ветеран

 

 • Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“:

 

 • Божил Демерджиев – специалност „Газова горивна и пречиствателна техника и технологии“, успех 5,61 – награда грамота и парична награда от БМГК 
 • Иванка Стоянова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, успех 5,60  – парична награда на „Минстрой Холдинг“ АД
 • Божурка Георгиева – специалност „Геофизика“, успех 5,83 – награда на фондация „Асарел“, учредена на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков 

 

Награди на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, връчени по време Националното честване на Деня на миньора

 

 • Награда „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“ – инж. Неделчо Бонев
 • Награда „Заслужил геолог на НТС по МДГМ“ – проф дгн Руслан Костов и  доц. д-р Стефан Бояджиев

 

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.08.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: