Новини

S&P Global Ratings потвърди кредитния рейтинг на София

Късно снощи, при затваряне на борсите в САЩ, международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс /S&P Global Ratings съобщи, че потвърждава дългосрочния кредитен рейтинг на София - 'BBB- с положителна перспектива. S&P отчита финансовата стабилност и висока ликвидност, поддържана от Столична община и очаква тя да продължи да осигурява високото ниво на собствени приходи, както досега. Към момента, постъпленията в бюджета на Столична община са 61% от заложения годишен план, който е 735 млн. лв. И по новите си, по-строги правила на оценка, международната агенция смята, че София заслужава инвестиционния си рейтинг, който е равен на този на държавата. София се присъедини към градовете с инвестиционни рейтинги през декември 2017 г. , когато рейтингът на България беше повишен от ВВ+ на ВВВ-. По правилата на S&P, една община не може да има по-висока оценка от тази на държавата си.