Новини

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще дадат официалния старт на електронните услуги в ИСУН

Премиерът Бойко Борисов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще дадат официалния старт на електронните услуги в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).  Събитието ще се състои утре, 15 юни 2011г. в Гранитна зала на Министерския съвет.

Министър-председателят ще приеме първите, подадени по електронен път, документи по открита процедура за набиране на проектни предложения по Оперативна програма „Техническа помощ”. На събитието ще бъдат демонстрирани и основните стъпки за подаване и приемане на документи он-лайн, както и предимствата на тази нова за българските бенефициенти възможност.

Въвеждането в експлоатация на Модула за електронни услуги на ИСУН е първата стъпка от цялостното преминаване на процеса по кандидатстване, управление, изпълнение и отчитане на проекти по оперативни програми от хартиен към електронен носител. Модулът ще бъде достъпен чрез Единния информационен портал за обща и специфична информация за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: www.eufunds.bg.

Подаването на проектни предложения по електронен път ще ускори значително процеса на кандидатстване и отчитане на проекти по оперативните програми, ще бъде предпоставка за минимизиране на риска от грешки и ще намали значително разходите, както от страна на потенциалните бенефициенти, така и на Управляващите органи на оперативни програми в страната.

С тази стъпка България става една от първите държави-членки на ЕС, които предоставят възможност на потенциалните бенефициенти по оперативни програми за изцяло електронно подаване на документи.