Новини

Ще се проведе работна среща с бенефициенти на ОП "Регионално развитие", във връзка с актуализираните указания за изпълнение на договори по програмата

На 16 и 17 юни 2011 г. в зала „Възраждане” - гр. Габрово, Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. ще проведе работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР”.

На срещата ще присъстват представители на Националното сдружение на общините в Република България, бенефициенти – общини (експерти/екипи по проекти), изпълняващи договори по програмата, както и служители на Управляващия орган на ОПРР.

Предвидените теми в програмата ще бъдат разгледани и обсъдени под формата на дискусия, като целта е да се разяснят актуализираните указания за изпълнение на проектите по ОПРР, както и причините за тяхното изменение.