Новини

Обновяват 24 км третокласен път в Ловешка област

На официална церемония на 15 юни 2011 г. (сряда) вицепремиерът Симеон Дянков и председателят на УС на АПИ инж.Сергей Михалев ще направят символична първа копка на пътен участък в Ловешка област.

Рехабилитацията на лот 2 по Оперативна програма “Регионално развитие”  включва  24,46 километра. В участъка на път IІІ- 307 от км 17+000 до км 41+462 не е извършван основен ремонт през последните 5 години, само са осъществявани дейности по текущо поддържане.

Крайни бенефициенти, следствие изпълнението на дейностите по проекта, се явяват жителите на област Ловеч: населението на община Луковит (20 657 жители) и община Угърчин (7 056 жители).

Изпълнител на СМР на  лот 2 е "Пътища и мостове" ООД, като се предвижда ремонта да бъде приключен за около четири месеца.

Стойността на проекта е  10 105 075,60 лева без ДДС. В сумата влизат разходи за дейности по рехабилитиране, строителен надзор, разходи по управление на проекта, дейности по публичност и визуализация.

Обновяването на трасето става възможно благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).