Строител

Пътят до пещера Леденика, или виещата се по земята змия

Трасето е напълно рехабилитирано от „Галчев Инженеринг“ ЕООД

Автор: Мирослав Еленков Известната със своите внушителни ледени образувания и над 50-те различни животински вида пещера Леденика, намираща се във Врачанския Балкан, наскоро получи чисто нов път, който наподобява виеща се по земята змия. Той улеснява достъпа на потоците туристи до природната забележителност и повишава безопасността на движението по иначе трудния планински терен. В края на септември завърши рехабилитацията на 17,4 км oт тpeтoклacния III-1002 Bpaцa – пeщepa Лeдeникa. Пpoeктът, известен като лoт 10, е финaнcиpaн oт Oпepaтивнa пpoгpaмa „Peгиoни в pacтeж 2014 – 2020“ и нaциoнaлния бюджeт и е нa oбщa cтoйнocт 14 121 155,70 лв. c ДДC. За изпълнението на строителните дейности разговаряхме с Любомир Галчев, управител на „Галчев Инженеринг“ ЕООД – водещ партньор в сдружението, осъществило СМР – ДЗЗД „Пътищa Ceвepoзaпaд 2016”.


Любомир Галчев, управител на „Галчев Инженеринг“ ЕООД: Ние сме готови да приемем всякакви предизвикателства Г-н Галчев, бихте ли разказали повече за реализацията на проекта? Участъкът, който реконструирахме, започва от областния център и завършва при входа на пещера Леденика, на 830 м надморска височина. В градската част сме работили по булевардите: „Христо Ботев“, бул. „Крайречен“ и ул. „Вратица“, съвпадащи с трасето III-1002, както и съпътстващите ги, възлови за града кръстовища. Също така на места на бул. „Крайречен“ изградихме и колекторна система за дъждовна вода. Тази част от пътното платно, около 3 км общо, сме рехабилитирали по метода студено рециклиране. Останалата част от пътя, планинската част до пещера Леденика, е изпълнена с класическа рехабилитация, като за износващия пласт е използван асфалт тип В1 с набита фракция за по-добро сцепление на автомобилните гуми с настилката. Какво представлява методът студено рециклиране? Студеното рециклиране на асфалтобетонови настилки е съвременна технология в сравнение с досегашните конвенционални методи. Чрез нея се създава стабилизиране на пласта, който се намира под основния. При този метод се използва повторно почти 100% от съществуващата вече настилка. Така не само няма строителни отпадъци от стария път, но и се спестява време и материали за изработката на новия. Също така носещата способност на студено рециклираното трасе се повишава в пъти. Има още много други ползи от тази съвременна технология – екологични, ресурсни, икономически и много други. Кое е по-специфично за Вас в този проект? Спецификата на обекта изискваше работа както в „градската“ част, така и в „планинската“. От страна на градската част се сблъскахме с морално остарялата подземна инфраструктура на града, а в планинската - с множеството потенциални и активни свлачища на пътя. В планинската част в потенциално опасните места се изградиха много нови стоманобетонови и габионни подпорни стени за укрепване на пътя. Обърнато бе и голямо внимание на отводняването, като се възстановиха множество съществуващи и се добавиха много нови напречни и надлъжни отводнители. За планински терен това е от изключително важно значение за по-продължително запазване на целостта на пътното тяло. А най-голямото предизвикателство в изпълнението на този обект? Ние сме свикнали да се справяме с всякакви предизвикателства и на градски, и на извънградски терен. В този случай една от трудностите за инженерите, машините и за целия екип, работещ на обекта, беше голямата денивелация на пътя в планинската му част и изключително острите хоризонтални криви. Както всички, посетили пещерата, знаят - пътят до там е много красив, но труден за изкачване и безопасността е от особено голямо значение. Какви са мерките, предприети за осигуряването на безопасността и сигурността на пътя и на преминаващия по него трафик и пешеходци? В градската част на трасето след основната подмяна на настилката на пътя и тротоарите направихме и цялата пътна маркировка, поставихме нови знаци, както и парапети в пешеходните зони. За обезопасяването на извънградския участък сме демонтирали всички съществуващи ограничителни системи и вертикални знаци. На тяхно място са сложени нови над 10 км ограничителни мантинели. Изпълнихме и вертикална сигнализация чрез монтиране на пътни знаци, както и хоризонтална маркировка тип студен шприц пластик с висока нощна видимост. Надяваме се всичко това да допринесе за по-голямата сигурност при преминаване на участъка и да направи тази красива пещера по-леснодостъпна и желана дестинация. Така град Враца и всички негови жители ще могат безпроблемно да показват и с основание да се гордеят с една от най-посещаваните забележителности в България. Кои са най-значимите проекти, по които работите в момента? Имате ли нови предизвикателства? В момента изпълняваме няколко големи инфраструктурни обекта в общините Долни Дъбник, Самоков, Белене, Рудозем, Стралджа и Тетевен. Предизвикателства винаги има, но екипите ни са висококвалифицирани и мотивирани. Също така разполагаме с голям парк строителна механизация, както и със собствено производство на асфалт и асфалтови смеси чрез собствена асфалтова база SIM 100 с производителност 100 т асфалт на час. Наши екипи в момента изпълняват и два големи проекта от тип високо строителство на сгради с обществено значение като новия корпус на Университета за национално и световно стопанство в София, който е с параметри от над 10 000 кв. м РЗП, а също и строежа на новата сграда на Националната художествена галерия до храм-паметника „Свети Александър Невски“ с над 2000 кв. м РЗП. Това ми дава основание да кажа – независимо дали в планината или в натоварения трафик на столицата, ние сме готови да приемем всякакви предизвикателства. Според Вас какви проблеми среща строителният бранш? В процеса на работа, а и след толкова много успешно приключени проекти, съм разбрал, че силата в строителството е не само в наличието на механизацията и финансовите ресурси, а най-вече в качеството на кадрите и във високото ниво на експертност на инженерния екип. За всяка строителна компания в бранша е предизвикателство и чест да се сдобие и да съумее да задържи екип от качествени инженери, които реално изнасят цялата тежест на проектите на гърба си. Ние разполагаме с доста служители с над 15 – 18-годишен стаж във фирмата, изпълнили десетки проекти, и това ни помага да поемаме изграждането на големи и сложни обекти, гарантирайки тяхното завършване качествено и в срок. Благодарение на добрия и професионален екип ние лесно и бързо реагираме на всякакви ситуации. Но въпросът с недостига на квалифицирана работна ръка в бранша в България по принцип е сериозен и има силата да промени визията и условностите на целия строителен процес у нас.