Новини

Над 50 000 изпитвания годишно на строителни материали и продукти се правят в лабораториите на НИСИ

Тестват се както качеството на цимента за язовирни стени и пътно строителство, така и здравината на стъклата на клетките на дивите животни в столичния зоопарк

Повече от 50 000 изпитвания годишно на материали и продукти във всички основни направления на съвременното строителство се извършват в лабораториите на „Научноизследователски строителен институт“ – НИСИ ЕООД, който през този месец отбеляза 120 години от създаването си. Качеството им се проверява в Изпитвателен център по строителство и Изпитвателна лаборатория за строителни материали. През септември тази година към института заработиха две нови лаборатории в сектор "Строителна химия и изолация“.  Те също ще допринесат за повишаване на качеството на изпитванията, които дружеството прави, и ще го утвърдят като водещ център за компетентност в строителния бранш.

Само в НИСИ може да бъде предизвикано земетресение от девета степен и така да се провери доколко устойчиви са отделни конструктивни елементи. Единствено в института се прави изпитване на динамични характеристики на бетони, предназначени за пътното строителство, и на влаганите строителни материали за изграждането на АМ „Хемус“, например.

За първи път в страната в лабораториите на НИСИ беше направено измерване  за топлината на хидратация на цимент. Това дава възможност на производителите да сертифицират у нас така наречения нискотермичен цимент, който се използва за изграждането на язовирни стени, основи на масивни сгради, небостъргачи и други мегаобекти. Пак в тях се проверява и якостта на натиск на масивни бетони за хидросъоръжения като язовирни стени, защото само там разполагат с необходимата за изпитването 500-тонна преса. Друго интересно изследване, което е направено през тази година, е измерването на съществуващото шумово натоварване на терена на отклонението на 3-та метролиния на Софийското метро. НИСИ гарантира за безопасността и на стъклените клетки в Столичния зоопарк, защото експертите на Института проверяват якостта на армираното стъкло в отделенията за диви животни.

Извършването на контролни изпитвания на проби от продукти преди влагането им в строежите дава възможност да се установи доколко те отговарят на изискванията на проектите, на техническите спецификации на продукта и на декларациите, издадени от производителя. Така се гарантира не само спазването на проектните изисквания, но и сигурността на сградите и съоръженията.

Най-авторитетният изследователски институт в областта на строителството у нас е основан през 1899 г. със задача да контролира качеството на внасяните от чужбина строителни материали. През 1954 г. се обособява като един от първите научни институти в България, оборудван с най-модерната за времето си експериментална техника,  а от 1998 г. функционира като еднолично търговско дружество с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Протоколите, които НИСИ издава, са признати в Европа и в целия свят.

Наскоро заработи и новият електронен сайт на Института – www.nisi.bg, който отговаря на съвременните изисквания и ще подобри връзката с потенциалните му клиенти.