Новини

Парламентът подкрепя Европейския зелен пакт и призовава за по-високи амбиции

Парламентът прие своята позиция относно Европейския зелен пакт, който бе представен от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен по време на пленарния дебат през декември. Евродепутатите приветстваха Европейския зелен пакт и подкрепят амбициозен устойчив инвестиционен план, който има за цел да преодолее недостига на инвестиции. Те също призовават за адекватно финансиран механизъм за справедлив преход. Ускоряване на намаляването на емисиите на парникови газове Парламентът иска предстоящия закон за климата да включва по-амбициозни цели за намаляването на емисиите на ЕС за 2030 г. (55% през 2030 г. в сравнение с 1990, вместо „поне 50% към 55%“, както бе първоначално предложено от Комисията). ЕС трябва да приеме тези цели достатъчно време преди конференцията на ООН по отношение на климата през ноември, заявят евродепутатите. Те също искат междинна цел за 2040 г. за да се гарантира, че ЕС върви по пътя към достигането на неутралност по отношението на климата през 2050 г. С цел да се предотврати изместване на въглеродните емисии породени от различията в амбициите по отношение на климата на световен мащаб, Парламентът призовава за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите съвместими с правилата на СТО. Евродепутатите подчертават, че ще изменят всяко предложение за законодателство, за да съответства на целите на Зеления пакт. По-високи цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия, включително обвързващи национални цели за всяка държава членка за последното, както и преглед на други законодателства на ЕС в областта на климата и енергетиката са необходими преди юни 2021 г., добавиха те. Резолюцията бе приета с 482 гласа „за“, 136 гласа „против“ и 95 „въздържал се“. „Парламентът подкрепи с голямо мнозинство предложението на Комисията за Зеления пакт и приветства факта, че ще има съответствие между всички политики на ЕС и целите на Зеления пакт. Земеделието, търговията и икономическото управление, както и други области на политиката сега трябва да се разглеждат и анализират в контекста на Зеления пакт“, каза Паскал Канфен (Обнови Европа, Франция), председател на комисията по околна среда на ЕП.