Наука

Инж. Доротея Дончева: Разширяваме контактите си със строителния бранш

Знанията, които се получават при нас, са полезни за цял живот

Георги Сотиров Инж. Дончева, наложеният през годините стандарт за прием от 7 паралелки и около 180 ученици в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ запази ли се и през учебната 2019 - 2020 г.? Да, той продължава. Тези цифри показват максималния брой паралелки, които можем да осъществим съобразно базата на нашето училище независимо от многото желаещи да получат своето средно образование при нас. Те даже са с малко повече деца, отколко е нормативно определеният брой от 26 ученици за един клас. По този начин се стремим максимално да задоволим желанията на подрастващите, които избират да завършат нашето училище. Вашите възпитаници са най-тясно свързани с професията на строителния инженер, архитекта и геодезиста при едно бъдещо продължаване на образованието. Логично е и това се случва при повече от 80% от завършващите. Разбира се, в процеса на петгодишното обучение има младежи и девойки, които осъзнават, че бъдещата професия не е точно тази. Знанията, които все пак се получават при нас, са полезни за цял живот, независимо от избраното професионално поприще. Системата на професионалното образование в България изглежда не е в състояние да осигури достатъчен брой строителни специалисти. Къде е проблемът? Факт е, че строителните работници не достигат. Това е валидно за цялата страна и не само. Това е проблем на бранша в световен мащаб. Защо не достигат? Строителството не е лесна професия. Иска се сериозна квалификация, много голяма отговорност, при това се работи и в студ, и в пек... Младите хора имат и други предложения – доста по-привлекателни и относително лесни като подготовка. Но тези, които са избрали да учат професия, свързана със строителството, не съжаляват. Не ми се е случвало в дългогодишната ми практика да срещна млад човек, работещ в сферата, който е неудовлетворен от това, което прави. Защото всеки един от тях в своята си квалификация получава краен резултат, който се вижда и е наистина много хубав и стойностен. Бих искала да уточня, че от нашето училище никога не са излизали строители с втора степен на професионална квалификация. Това са строителните работници – кофражисти, зидари, арматуристи, бетонджии, мазачи и т.н. От създаването на ­СГСАГ „Христо Ботев“ преди 110 години в нея са се обучавали и се обучават строителни техници, геодезисти, техници озеленители и това именно е третата степен на професионалната квалификация. Тя всъщност е най-високата степен за средното образование. Строителният техник не е просто един по-добре квалифициран работник. Той е много важна фигура в целия инвестиционен процес, без която не би се осъществявала връзката между строителния инженер и архитекта и изпълнителите, т.е. строителните работници. Ако го няма строителния техник като посредник, който е организаторът на строежа и който отговаря за материалите, за строителните машини, за графика за осъществяване на строителния процес, много трудно ще се реализира обектът. Затова тези професионалисти са изключително търсени от фирмите, независимо че Законът за устройство на територията доста ограничи техните права. Строителните компании като наши партньори непрекъснато привличат колкото се може повече от завършилите СГСАГ „Христо Ботев“ да станат част от техните екипи. С фирмите, членове на КСБ, работим точно в тази насока чрез учебните практики, които провеждаме при тях. Това, което професионалистите успеят да покажат на своите бъдещи колеги, като нови материали и технологии, ежедневието на строежа, отговорността, с която се пристъпва при реализацията на всеки етап или при производството, което фирмите имат, всичко това се отразява много сериозно върху качеството на образованието. Радостното е, че имаме възможност да бъдем партньори на големите компании от бранша и го правим успешно. Миналата година Ваши ученици представиха в Столичната библиотека емблематични сгради и архитекти, превърнали София в модерен европейски град. Разкажете повече за събитието. Тази изложба беше инициатива на Европейския клуб, който работи при нас. Тя бе посветена на 110 години от създаване на СГСАГ „Христо Ботев“ и 140 години от обявяването на София за столица на България. Периодът, обхванат за проучване и представяне, беше след Първата световна война. Тогава като нова столица на страната ни градът започва бързо да се развива във всяко едно отношение – от гледна точка на градоустройството, новото строителство, архитектурата, пътищата и т.н. Вестник „Строител“ редовно отразява състезанието „Най-добър млад строител“, където Вашите възпитаници често печелят първите места. Какво предстои тази година? Очакваме нова надпревара. През следващия месец трябва да се проведат училищните кръгове и всяко учебно заведение да определи отборите, с които да участва на регионалните състезания. СГСАГ „Христо Ботев“ също ще организира тези кръгове в партньорство с фирмите, които подпомагат провеждането на това авторитетно национално състезание. Доколко през 2020 г. ще бъдем добри и успешни, ще покаже близкото бъдеще, но „на състезание като на състезание“. Споменахте дългогодишните добри контакти на гимназията с КСБ, които са свързани най-вече с професионалното образование и квалификация на строителни кадри. Има ли нови идеи в тази много важна за бранша област? Да, има нови идеи. Ще продължим по-нататъшното развитие на нашето сътрудничество и ще разширим кръга от компании, членове на Камарата на строителите в България, които ни съдействат да направим образованието още по-качествено. Фирмите от сектора ни подпомагат във всяко едно отношение. Контактите с хората от бизнеса са много важни за нашите ученици. При срещите, които правим на обектите за децата, те могат да видят как реално се случват нещата на строежите. От друга страна – компаниите предават своя професионален опит на бъдещите си колеги и ги мотивират за още по-упорито овладяване на отговорната професия, която през следващите години ще бъде житейско кредо за мнозина от тях. Мисията, която имаме като преподавателски колектив в СГСАГ, е всяка една година да работим за продължаване на завещаните ни традиции от изминалите 110 г. и да ги защитаваме. Особено през учебната 2019 - 2020 г., в която отбелязваме по подобаващ начин големия юбилей. И затова се надявам и тази година да завършим с много добри и дори отлични резултати. Предстоят производствени практики за 10-ите класове, което е новост в нашия учебен план. Това означава, че партньорите ни от бранша ще трябва да поемат и децата от тези паралелки. Поради това установихме контакти с още фирми, които ще приемат нашите все още непораснали ученици. Предстои национално външно оценяване по български език и литература и по математика, което е задължително за 10-ите класове, след което учениците могат да получат удостоверението за завършен първи гимназиален етап. В заключение искам да кажа, че във връзка с големия юбилей на СГСАГ „Христо Ботев“ получихме много високо признание от институциите в държавата – специален плакет от президента Румен Радев, както и плакети от Министерството на образованието и науката, Университета по архитектура, строителство и геодезия и около 200 поздравителни адреса. Всичко това допълнително ни мотивира да ставаме още по-добри.