Новини

Страните от Южния газов коридор приветстват напредъка, постигнат от България, по реализацията на интерконектора Гърция-България

„България е неразделна част от развитието на Южния газов коридор чрез интерконектора Гърция-България. Четвъртият газов коридор за Европа е с важно геостратегическо значение за диверсификация на доставките на газ за страната и за региона. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на шестата Министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор. Интерконекторът с южната ни съседка е и ключово звено за реализация на инициативата на Гърция, България, Румъния и Унгария за изграждане на Вертикален газов коридор за доставки от Юг към Север.  В изказването си пред форума енергийният министър открои заявената от българското и гръцкото правителство по време на съвместната им среща в Александруполис на 26 февруари политическа воля да положат всички усилия за ускоряване на процеса по реализация на интерконектора Гърция-България в унисон с Трансадриатическия газопровод. Чрез междусистемната газова връзка Гърция-България страната ни ще получава доставки на договорените за България 1 млрд. куб. м./год. азербайджански природен газ от находището Шах Дениз 2.   Министър Петкова посочи, че в синергия с Южния газов коридор, българското правителство работи по реализацията на ключовите за енергийната сигурност на страната инфраструктурни проекти, сред които са концепцията за газов хъб „Балкан“, междусистемните газови връзки на България със съседните страни и участието в проекта за терминал за втечнен газ при Александруполис в Северна Гърция. „Страната ни ще продължи приоритетно да работи по всички газови проекти, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ“, подчерта Петкова. По думите й това от своя страна ще гарантира сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на конкурентни цени. Министър Петкова и министърът на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов обсъдиха възможността за стартиране на инвестиции от страна на СОКАР в областта на газоразпределението в България. По думите им това ще даде възможност да насърчаване на газификацията у нас като използваме опита на азербайджанската страна.    По време на събитието министър Петкова разговаря със зам.-помощник секретаря на Бюрото по енергийни ресурси на Съединените Американски Щати г-н Кърт Донъли. Двамата изразиха задоволство от развитието на сътрудничеството между България и САЩ в реализацията на ключови инфраструктурни проекти, които ще допринесат за гарантиране на енергийната сигурност в региона. Страната ни получи висока оценка за напредъка в изграждането на междусистемната връзка с Гърция, както и взетото решение за участие чрез „Булгартрансгаз“ ЕАД с дял от 20% в проектната компания за изграждане на терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Енергийният министър Петкова припомни, че през последните осем месеца България за първи път реализира алтернативни доставки на втечнен природен газ от терминала в Гърция, включително и с произход САЩ.