Новини

Мария Габриел: Международното сътрудничество в научните изследвания и иновациите е ключово за справяне с глобалните предизвикателства

Образованието, талантът и развитието на умения са в основата на модела на Европейския институт за иновации и технологии.  Той поддържа създаването и развитието на регионални и местни иновационни екосистеми чрез своите общности за знания и иновации, основаващи се на тясното сътрудничество на университетите, изследователските институти и индустрията. Разчитам на подкрепа и сътрудничество от страна на държавите членки за навременното приемане и прилагане на законодателния пакет за института, за да укрепим неговата ефективност. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на Съвета по конкурентоспобност в Брюксел, в центъра на който бяха постигането на частичен общ подход по Стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии, както и международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.   Мария Габриел информира, че са предвидени нови действия в подкрепа на развитието на предприемачески и иновационен капацитет на висшите учебни заведения и тяхната интеграция в иновационните екосистеми. Тя отбеляза, че това ще допринесе за трансформацията на университетите в посока на предприемачеството и компетенциите на бъдещето. Планират се и две нови общности на знание и иновации, първата от които ще стартира през 2022г. и ще бъде в подкрепа на културните и творчески индустрии.   Българският еврокомисар наблегна и на силното регионално измерение на Европейския институт за иновации и технологии, базирано на Регионалната иновационна схема. Според нея е важно е тази програма да бъде добре интегрирана в стратегията и дейностите на общностите за знания и иновации.   "Международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновации също е от съществено значение за развитието на европейското научноизследователско пространство. То способства за справяне с глобалните предизвикателства пред обществото. Важно е да подготвим международното измерение на това пространство, както и преговорите за бъдещото асоцииране на трети държави по „Хоризонт Европа“.  За тази предлагаме нов подход на по-добра защита на интересите на ЕС и технологичния ни суверенитет. Той изисква държавите за бъдещо асоцииране да отстояват ценностите на ЕС, да имат стабилен научен, технологичен и иновационен профил. Така ЕС ще може да си сътрудничи със силни глобални участници за изпълнение на целите за устойчиво развитие и европейския зелен пакт. Заедно с държавите членки е нужно да създадем възможно най-добрата основа за бъдещо международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.", заключи българският еврокомисар Мария Габриел.