Новини

S&P Global Ratings потвърди кредитния рейтинг на София

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София - 'BBB с положителна перспектива. Агенцията извърши редовното оценяване на финансовото състояние на Столична община, след като се запозна с бюджета на София за 2020 г,, както и с предварителните данни за изпълнението на Бюджет 2019, представени в рамките на бюджетната процедура. София има финансова стабилност и поддържа висока ликвидност. Очаква се Столична община да продължи да осигурява високо ниво на собствени приходи, както досега. Кредитният рейтинг на столицата беше повишен на 4 декември 2019 г. от 'BBB- на 'BBB с положителна перспектива, веднага след като беше повишен рейтингът на България. София е с най-висок рейтинг от всички столици на Балканския полуостров, а към градовете с инвестиционни рейтинги тя се присъедини през декември 2017 г.
Видяно от Rosica Georgieva в 11:36 ч.
Emil