Новини

КСБ и община Видин подписаха споразумение за сътрудничество

Камарата на строителите в България (КСБ) и община Видин подписаха споразумение за сътрудничество. Подписите си под документа поставиха д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин, Валентин Николов, изп. директор на КСБ, и председателят на Областното представителство на Камарата във Видин Орлин Бишков. Събитието се състоя в заседателната зала на общината. На него присъстваха още зам.-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев, зам.-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, главният архитект Десислава Евгениева и членове на Камарата във Видин. „Изключително съм щастлив, че даваме пример като първата община в страната, която подписва споразумение с Камарата на строителите в България. Вярвам, че отношенията ни ще бъдат градивни и ползотворни“, сподели д-р Ценков. Той допълни, че е от изключителна важност местната власт да си партнира активно с професионалните организации, които имат желание да помогнат на региона да се развива. „Чрез настоящото споразумение ние искаме да обединим усилията си, за да постигнем още по-добри резултати“, сподели на свой ред Валентин Николов и допълни, че Камарата на строителите в България винаги е готова да помогне с експертно мнение относно цялостния процес по градоустройствено и общо устройствено планиране, подготовка и строителство на обществено значими и инфраструктурни обекти както на местната, така и на централната власт. В подписаното между двете страни споразумение е предвидено участие на експертно ниво в работни групи, комисии и съвети по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство на обществено значими инфраструктурни обекти; при определяне на техническите спецификации, методики за оценки и характеристики за изпълнението на строежите; за контрол върху качеството на заложените технически параметри; за осъществяване на консултативни функции на територията на общината. Споразумението предвижда Камарата на строителите в България чрез Областното си представителство във Видин да се ангажира при необходимост да участва със съвместни или самостоятелни екипи за наблюдение и консултиране в хода на строително-инвестиционния процес, както и да съдейства за осъществяване на посредничество с други професионални организации за постигане на максимално качествени резултати.