Обществени поръчки

Обявиха търг за изготвяне на инвестиционен работен проект пристройка към 30 ДГ „Радецки“ в кв. „Дианабад“

Столичната община обяви търг за изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към ДГ № 30 „Радецки“ в кв. „Дианабад“. Стойността на поръчката е 100 хил. лв. Техническата оценка ще носи на кандидатите 50 т., а предложената цена- също 50 т. Продължителността на изпълнение е 60 дни. Оферти се подават до 30 март. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964235&mode=view