Новини

Дават над 500 хил. лв. за текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения в район „Люлин“

Столичната община обяви обществена поддръжка за текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на район „Люлин“. Стойността на дейностите е 544220, 83 лв. без ДДС. Планът за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивостта на изпълнените обекти ще има тежест 40 т., а предложената цена- 60 т. Оферти се подават до 31 март. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=964484&mode=view