АМ "Струма" лот 3.2

Експертите с декларация в подкрепа на избрания вариант Г10.50 за лот 3.2 на АМ „Струма“

По инициатива на Камарата на строителите в България (КСБ), Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), експерти инженери и консултанти на 27.02.2020 г. се проведе кръгла маса на тема „Напредък на реализацията на лот 3.2 на АМ „Струма“. Участниците на форума единодушно решиха да излязат с декларация в подкрепа на избрания Източен вариант – Г10.50, за изграждане на лот 3.2 на АМ „Струма“. Те изразиха и категорична позиция в подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура“ относно изпращането на нова апликационна форма на проекта с включени последните препоръки на Европейската комисия.

В изготвената декларацията се посочва, че Източният вариант Г10.50 в най-голяма степен отговаря на европейските транспортни, социално-икономически и екологични изисквания. Този вариант е избран след сериозни обсъждания, редица експертни срещи, кръгли маси, форуми и други мероприятия, които еднозначно са доказали предимствата и ползите от неговата реализация.

Подписалите декларацията представители на научните, експертните и професионалните среди категорично се противопоставят на изразени нереалистични и подвеждащи общественото мнение изказвания от страна на някои евродепутати и псевдоеколози, които не защитават българския интерес за преминаване на трасето през Кресненското дефиле, и зад които прозират чужди интереси.

Експертите настояват сегашният проект Г10.50 да бъде развит докрай. Според компетентните в материята специалисти максимално бързото стартиране на дейностите по изграждането му е единственият път за решаване на проблемите.

Декларацията е изпратена до МРРБ, МТИТС, МОСВ, АПИ, Европейската комисия и Европейския парламент. Тя е подписана от инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, инж. Симеон Пешов, почетен председател на КСБ, инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ-София, и вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“, арх. Петър Диков, зам.-председател на УС на Български форум за транспортна инфраструктура, инж. Костадин Таушанов, член на УС на Сдружение на пътните инженери и консултатни, проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, проф. д-р Николай Добрев, зам.-директор на Геологическия институт при БАН, Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи, Веселин Грозданов, еколог и член на УС на Клъстер Зелен Транспорт, инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор“ към КСБ, проф. д-р инж. Добрин Денев, член на Комисията за ЦПРС, доц. д-р инж. Кирил Ангелов, инженер-геолог, доц. д-р Илия Божков, ДСО „Редки метали“, проф. д-р Стефчо Стойнев, ръководител катедра „Хидрогеология и инженерна геология“ в МГУ и Асен Пиперков, председател на Български ловно-рибарски съюз.