Новини

Арх. Иван Несторов, началник на ДНСК: Работата на приемателните комисии няма да спира

Ренета Николова Арх. Несторов, как се отразява извънредното положение на приемателната дейност на ДНСК? От страниците на изданието на КСБ бих искал да направя едно уведомление към колегите и всички надзорни фирми в бранша. Разговарях с министър Аврамова и сме единодушни, че приемателната дейност не трябва да спира, тъй като това ще засегне голяма част от нашата икономика. Ние искаме не да спираме, а да подпомагаме икономиката на държавата. Има обекти, които са общински или държавни, като газопроводи, водопроводи. Предстои те да се въведат в експлоатация и поради тази причина се разбрахме с всички колеги от РДНСК, че приемателната дейност продължава. Въпросът е самият началник на РДНСК да направи преценка как да организира дейността на приемателната комисия. Има вариант, без да се събират на място – заповедта да се връчи на всички заинтересовани участници в комисията, всеки един от тях в определен срок (еднодневен или двудневен) да огледа обекта, след което да занесе в РДНСК писменото си становище и да подпише Акт 16. Това е най-безконтактният вариант, за който се споразумяхме с министър Аврамова, тъй като сме длъжни да се съобразим и със заповедите на министър Ананиев и с разпорежданията на щаба – да не се събират повече от 2-ма човека на едно място. Това го смятаме като най-оптимален вариант за работата на една приемателна комисия. Важното послание към строителите е, че работата на приемателните комисии няма да спира? Да, и че ДНСК продължава да работи, както го е правила досега – с едни малки изключения, че приемателната комисия няма да се събира на място, а ще бъде, съгласно утвърдената заповед от председателя на комисията - всеки участник, който е цитиран в заповедта, да огледа обекта и да даде писменото си становище в еднодневен или двудневен срок на председателя на комисията. И ако всички участници дадат положителни становища, на място ще се подписва Акт 16. Може да не са всички наведнъж, но в определен срок ще се издава разрешението за ползване. Има ли забавяне на работата на ДНСК заради извънредното положение? Не. Забавянето след първата заповед на Щаба беше компенсирано. То беше свързано с нуждата от изготвяне на графици на служителите. Сега вече 50% от състава работят на място в ДНСК, 50% от вкъщи и поради тази причина считаме, че няма забавяне на държавните приемателни комисии. Очаквате ли забавяне, което да дойде от други институции при сформирането на самите комисии? Знаете, комисиите са от представители на различни държавни ведомства и засега само от ­РИОСВ получавам сигнали, че те отказват да се явяват на приемателните комисии. Поради тази причина отново казвам, че може да не се идва на място по едно и също време, но обектът трябва да се огледа и да се даде писмено становище. Възложителят е длъжен по Наредба 2, която е за държавно приемане на обектите на територията на България, да предостави всички предпазни материали и дезинфектанти, когато се яви такъв член на комисията. Не бива да се създава нито паника, нито пък искаме да сме структура, която да възпира цялата тази икономика, свързана със строителния бранш. Има ли намаляване на строителните обекти, за които трябва да се произнесат комисии, защото се чуват такива неща? Така се говори, но относно обектите, които са завършени физически –намаляване няма, защото всеки възложител иска да си приключи обекта и да го въведе в експлоатация. Единственото, което забелязваме като намаляване в Централно управление – това са жалбите и сигналите на гражданите. Те намаляха драстично. Това означава, че случаите не са толкова важни за самите жалбоподатели и те са си направили сметката и са проявили разум, че е по-добре да не заливат държавната администрация с преписки, свързани с проверки, а това може да изчака. Какъв съвет бихте дали към нашите читатели, които са основно представители на строителни фирми, но и на институциите и на всички общини? Съветът ми към общините е един – тъй като има спад в издаването на разрешения за строеж, да бъдат така добри, когато се издават разрешенията за строеж и се обявяват на нашите колеги, вкл. и на нас, да бъдат окомплектовани съгласно изискванията на закона. Има един текст член 149, ал. 5, където е записано как трябва да бъде окомплектована преписката, тъй като ние в 14-дневен срок трябва да потвърдим или отхвърлим даденото разрешение, ако сме констатирали нарушения. Към строителите – да не се притесняват, те могат да си организират целия строителен процес. Трябва да се предприемат всички необходими мерки, които касаят работниците, и да следят за трудовата дисциплина. Все още са чести случаите на обектите да виждаме работници, които ходят без каски, необезопасени. Това за мен е най-големият проблем и фирмите в бранша трябва да окомплектоват своите служители и работници с необходимите предпазни средства и да изискват използването им. Ще има ли засилване на проверките в периода на извънредно положение? Ние не може да ги засилим, защото, както казах, сме в 50% намален състав, както изисква заповедта. 50% са на работа, 50% са вкъщи и всяка седмица екипът се върти. Относно снабдяването с предпазни средства на работещите на обектите – маски и т.н., това е отговорност на собствениците на строителните фирми. Инспекцията по труда контролира безопасните условия на труд. Ние ще извършваме превантивни проверки там, където имаме сигнали, че има нередност по строителството на обекта. Проверките продължават, но няма да са така масови, както бяха досега. Сега ще работим само по сигнали. Рутинните проверки ще ги оставим за по-добри времена. Това касае не само обекти в строеж, а всичките 265 общински администрации. Защото ние ги проверяваме относно дейността им по устройство на територията и поради тази причина ще коригираме и нашите графици, съобразявайки се с епидемията. Ще намалим контактите между наши и общински служители до момента, в който отмине тази зараза.