Новини

Инвестират 100 млн. лв. от еврофондовете в инфраструктура за напояване

Започва прием на проекти за инвестиции в напоителна инфраструктура чрез финансиране от Програмата за развитие на селските райони. Отделеният бюджет е за близо 100 млн. лв., става ясно от информация на Министерството на земеделието, храните и горите. В срок до 3 юли кандидатите могат да подават по електронен път предложенията си към подмярката „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“. Целите са реконструкция и модернизация на поливни съоръжения, като процедурите за подбор на проекти са две отделни и по едната ще може да се възползва само държавното предприятие „Напоителни системи“. Общият размер на финансовата помощ за него е 45 419 274 евро, а максималната сума за едно предложение – 6 млн. евро. По другата процедура могат да кандидатстват сдружения за напояване и други юридически лица, които имат нужда от възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения. Общият размер е 5 046 586 евро, а допустимите разходи за целия период на прилагане за кандидат е 1,5 млн. евро.