Новини

Евродепутатите ще позволят гъвкаво използване на средствата на ЕС за борба с въздействието на COVID-19 върху гражданите

Очаква се Парламентът да одобри нови мерки, позволяващи всички средства на ЕС, които все още не са използвани, да бъдат насочени към действия, облекчаващи последиците от кризата COVID-19. Миналата седмица комисията на ЕП по регионално развитие (REGI) поиска да бъдат приети директно на плерната сесия допълнителните мерки, предвидени за по-гъвкаво използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в рамките на „неотложната процедура“ (определена в член 163 от Правилника за дейността на Европейския парламент). Новите мерки за изключителна гъвкавост, предложени от Комисията, ще позволят на държавите членки да прехвърлят ресурси между трите основни кохезионни фонда (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), между различните категории региони и между конкретните приоритетни области на фондовете. Ще бъде възможно напълно да се финансират програми на политиката на сближаване чрез 100% финансиране от ЕС през отчетната 2020-2021 година. Мерките също опростяват одобрението на програмата за ускоряване на изпълнението, улесняват използването на финансовите инструменти и опростяват одити.