Новини

АОП публикува методическо указание относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки

Емил Христов Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува поредно Методическо указание № МУ-7 от 22 април 2020 г. относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с обявеното извънредно положение в страната. В указанието се посочва, че при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява аналогично са приложими принципните положения, разяснени в МУ-5/14.04.2020 г. и МУ-6/16.04.2020 г. Действията, извършени в периода от 13.03.2020 г. до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗМДВИП (ЗИДЗМДВИП), запазват силата си, а ако не са извършвани действия, следва да се счита, че срокът е спрян и трябва да бъде възобновен по силата на закона, считано от 17.04.2020 г. В този случай предвид кратките срокове при облекчения ред за възлагане на поръчки на ниски стойности препоръчително е срокът да бъде възобновен в пълен размер. В документа се казва още, че е възможно при определянето на новия срок по преценка на възложителя и във връзка с множеството последователни празнични дни да се посочи и по-дълъг срок от първоначално определения. МУ-7 от 22 април 2020 определя също така, че за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени чрез платформата, е предвидена функционалност, която позволява промяна в обявените срокове. Техническата реализация на промените е описана в т. 5.2.4.3.2. от Ръководство на възложителя. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“ на уебстраницата на АОП и на сайта на вестник „Строител“ - www. vestnikstroitel.bg.