Обществени поръчки

СО обяви поръчка за поддръжка на пътни съоръжения в район „Младост”

Столичната община обяви поръчка за поддръжка на пътищата и тротоарните настилки, общински паркинги и пешеходните алеи с обществена значимост на територията на район "Младост“. Избраният изпълнител ще извършва ремонтни и строително-монтажни работи, текуща поддръжка на транспортната инфраструктурна мрежа (пътни съоръжения, подлези, пасарелки, банкети, канавки, тротоари, алеи с обществена значимост, настилки и други по улици от второстепенната улична мрежа) на територията на СО – район „Младост“. По този начин ще се подобрят състоянието на уличната мрежа и инфраструктурата в района, жизнената и околната среда. Стойността е 535362,50 лв. без ДДС. Оферти се подават до 18 май. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=974265&mode=view