Новини

Влагат 3 млн. лв. в инфраструктурата в район „Надежда”

Столичната община търси изпълнител за ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на район „Надежда“. Избраният изпълнител трябва да извършва асфалтови работи, полагане на пътни настилки, ремонт и направа на тротоари, възстановяване на настилки и алеи и др.Стойността е 3 000 000.00 лв. без ДДС. Предложеният подход, организация и мерки за минимализиране затрудненията за гражданите и живущите по време на изпълнението на строително-монтажните работи ще носи тежест 20 т. Планът за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените дейности също ще има тежест 20 т. Ценообразуващите показатели ще носи 10 т., а предложената цена- 50 т. Продължителността е 48 месеца, а оерти могат да се подават до 1 юни. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=976484&mode=view