Новини

Още 18 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община

Общо 21 предложения оцени комисията на четвъртото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. 18 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 14 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. Четири са одобрените предложения по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите, е в размер на над 25 000 лв. Инициативата „Солидарност в културата” стартира на 24 април и по нея постъпиха 246 проекта. Одобрени бяха 203 предложения, които ще бъдат финансирани с общо над 340 000 лв. Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май. Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” вижте на https://kultura.sofia.bg/calendar/section-3-novini.html?fbclid=IwAR3N-jB3jSFNIV0fZ-z3mQFneWkRtogRjCatBaoBHpKUjKaYtfmGTYhlceM.