АМ "Струма" лот 3.2

Отворени са офертите за надзор при строителството на лот 3.2 Крупник - Кресна от АМ „Струма“

Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за изпълнител на строителния надзор при проектирането и изграждането на платното за София на автомагистрала „Струма“ в участъка Крупник - Кресна. Това е платното, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе.  Обществената поръчка е в две обособени позиции.  За обособена позиця № 1 – Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375 до км 389 и пътни връзки, са отворени ценовите оферти на:

 • ДЗЗД „Крупник Консулт“ с участници: „Логистика-21“ ЕООД, „Контролс“ ООД, „СИПАЛ“ АД и „ТЕКНИК Консултинг Енджиниърс“ АД – 8 880 000 лв. без ДДС;
 • Обединение „Консултанти Струма 1“ с участници: „3ТI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA“ S.p.A, „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД и „КОНТПАС“ ЕООД – 8 997 116,75 лв. без ДДС;
 • КОНСОРЦИУМ „СТРУМА ЛОТ 3.2.1“, с участници: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД – 7 634 700 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „Консултанти Струма 3.2.1“, с участници: „ТЕК – КУАТРО“ АД и „СТРОЛ – 1000“ АД – 9 563 120 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „КРЕСНА КОНСУЛТ“, гр. София, с участници: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД и „ИРД ИНЖЕНЕРИНГ“ С.Р.Л. – 9 785 518 лв. без ДДС.
 • „СТРУМАСТРОЙКОНСУЛТ“ ДЗЗД, с участници: „Т7 консулт“ ЕООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, „АЕ ДОЗОРИНГ“ s.r.o., „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО – КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ТОТЕМА-ПРОЕКТ“ ЕООД – 10 007 916 лв. без ДДС.

В лот 3.2.1 - с дължина 13,2 км, е участъкът от лявото платно на автомагистралата и прилежащите пътни връзки. Габаритът на пътя е Г10.50 - с две ленти за движение, водещи ивици и два банкета. При надлъжен наклон над 4% ще бъде направена и трета лента за товарните автомобили. Достъпът до трасето ще бъде осигурено чрез 3 пътни възли:

 • Пътен възел „Полето“ при км 379, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в автомагистралата в посока София;
 • Пътен възел „Мечкул“ при км 384, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока София;
 • Пътен възел „Стара Кресна“ при км 387, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока София. 

В този участък ще бъдат построени 3 тунела - „Симитли“ /211 м/, „Ракитна“ /1 135 м/ и „Стара Кресна“ /1 052 м/. Те ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Ще бъдат изградени 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 броя надлези и подлези.  Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор на лот 3.2.1 e 11 119 907 лв. без ДДС.   За обособена позиция №2 – Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389 до км 399, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401 от лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“, са отворени ценовите оферти на:

 • „КРЕСНА КОНТРОЛ 322“ ДЗЗД, в което са: „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД, „Инфра контрол“ ЕООД, „Метроконсулт БГ“ ЕООД, „Арнаудов консулт“ ЕООД и „Сърч корпорейшън“ СРЛ – 8 556 688 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „КРЕСНА НАДЗОР“, с участници: „РУТЕКС“ ООД, „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, „ТЕКНИК Консултинг Енджиниърс“ АД и „СИПАЛ“ АД – 8 395 950 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „Евро надзор Струма“, с участници: „ПРОЕС КОНСУЛТОРЕС“ АД, „ИНКО ЕСТУДИО ТЕКНИКО“ ЕООД, „КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС“ ЕООД и „ТРИ-ЕС“ ЕООД – 8 996 000 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „Консултант АМ Струма ОП 3.2.2“, с участници: „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, „ИНТБЕР“ ГмбХ и „АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ ООД – 7 463 400 лв.
 • Обединение „СТРУМА 2019 – ПИИ SWS“, с участници: „Пътинвест-инженеринг“ АД и SWS engineering SpA – 7 960 000 лв. без ДДС.

В лот 3.2.2 - с дължина 10,4 км, е участъкът от лявото платно на автомагистралата от км 389 до км 399. В този лот е включен и обходния път на Кресна, който е 5,5 км (от км 396 до км 401). Габаритът на пътя е Г10.50 - с две ленти за движение, водещи ивици и два банкета. При надлъжен наклон над 4% е предвидена трета лента за товарните автомобили. При обходния път на Кресна ще бъде изградена площадка за краткотраен отдих, която ще бъде с електричество, вода и канализация. От площадката ще има и връзка с населеното място.  В участъка ще бъдат изградени 4 тунела - „Тисата“ /171 м/, „Света Неделя“ /1,3 км/, „Кресна 1“ /358 м/ и „Кресна 2“ /230 м/. Те ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. В участъка ще има 11 виадукти с приблизителна дължина 5 км, както и 9 надлези и подлези. Чрез пътен възел „Кресна“ - при км 401, ще се осигурява достъпа в посока Кулата, София, път I-1. Индикативната стойност на обществената поръчка за строителен надзор на лот 3.2.2 е 10 763 130 лв. без ДДС.  Общата индикативната стойност на обществената поръчката за строителен надзор е 21 883 037 лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.