Новини

Инж. Любомир Качамаков беше преизбран за вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC)

В новия мандат представителят на КСБ запазва ресора си „Малки и средни предприятия“

Емил Христов Ренета Николова Инж. Любомир Качамаков, председател на Областното представителство София на Камарата на строителите в България (КСБ), беше преизбран за втори мандат за вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) единодушно с 310 гласа. Това се случи по време на първото в историята на организацията виртуално Общо събрание. В началото на събитието се прие промяна в Устава на Федерацията, която позволява бъдещите заседания също да се провеждат чрез видео конферентна връзка. Следваща точка от дневния ред беше представяне на финансовите резултати на FIEC за 2019 г. Бяха одобрени отчетите на ръководството на организацията за предходния период. Общото събрание продължи с избор на президент и Управителен съвет (УС) на структурата. Членовете на FIEC гласуваха освобождаването на досегашния президент Кйетил Тонинг, представляващ Норвежката федерация, поради изтичане на мандата и встъпването в длъжност на Томас Бауер, представител на Строителната федерация на Федерална Република Германия. В новия мандат на УС на FIEC инж. Качамаков отново ще представлява интересите на групата държави от Централна и Източна Европа, в която освен България влизат и Унгария, Хърватска, Румъния, Словения, Словакия, Чехия, Естония, Литва, Латвия и Украйна. „Запазвам ресора, за който ще отговарям „Малки и средни предприятия“, както беше и до този момент. Като представител на групата държави от ЦИЕ мога да кажа, че това е една много съществена за нас област“, коментира за в. „Строител“ след избора инж. Качамаков. „През новия мандат основен приоритет за мен, освен защита на малките и средните фирми, ще е и дългогодишната ми кауза за дигитализация на строителния процес в България. Всички вече разбраха, че цифровизацията е бъдещето и въвеждането й е въпрос на време“, каза още той. Инж. Качамаков допълни, че ще продължи да отстоява и политиките на Камарата на строителите в България, за да достига гласът на родния строителен бранш до Европа. След края на гласуването досегашният президент на Федерацията Кйетил Тонинг направи кратък анализ на постигнатото през последните години. „Когато се присъединих към Федерацията преди 10 г., не съм предполагал, че моят мандат ще бъде толкова дълъг. Периодът беше изпълнен с много предизвикателства, но с общи усилия ние преодоляхме всички“, посочи той. Тонинг подчерта, че е имал възможността да се запознае с много ценни специалисти от всяка една от страните членки, които той възприема вече за близки свои приятели. „FIEC е място, в което хора от много култури и с различни традиции започват да работят за общото развитие на бранша. Опитвал съм се винаги да давам възможност на всеки един от тях да изкаже своето мнение“, допълни бившият президент на организацията. Той не пропусна да сподели впечатленията си от трудностите, които през последните няколко месеца изпитва в цяла Европа сектор „Строителство“. „Ние се изправихме пред една голяма криза заради пандемията, причинена от COVID-19. Моята амбиция и цел беше в този момент да разширя ползите от FIEC за членовете на организацията”, заяви Тонинг. В изказването си той акцентира също така, че по време на мандата си винаги се е стремял да помага за развитието на строителството в Европа, както и да поддържа добра комуникация и диалог с Европейския парламент и Европейската комисия. „FIEC има много важна роля сред европейските институции. Организацията може да показва влияние. Моите мандати като президент на FIEC изтекоха, мястото ми ще бъде заето от Томас Бауер, аз съм сигурен в неговите компетенции и знам, че федерациите направиха правилния избор“, завърши Тонинг. След него думата взе и новоизбраният президент Томас Бауер, който благодари на всички за оказаната подкрепа и изрази готовност веднага да започне работа. „През последните 20 - 30 г. имаше много сериозни промени в Европа. Нашите браншови организации трябваше да преминат през всички тях, така че мисля, че с общи усилия и на база на постигнатото до този момент ние можем да изградим едно още по-добро бъдеще за всички“, каза Бауер. Той подчерта, че вижда силата на Федерацията в обединението, като допълни, че за строителите в Европа организацията играе много важна роля. „Всички ние заедно ще имаме много работа. Мисля, че трябва да защитим позициите си и да бъдем едно цяло като индустрия“, посочи президентът на FIEC. В края на Общото събрание присъстващите дадоха и актуална информация за състоянието на строителния сектор в техните държави, като акцент беше как браншът се справя в период на криза заради пандемията от COVID-19. Направен беше и кратък преглед на мерките, предприети от различните правителства в Европа. Върховният форум на FIEC събра представители от 32 национални федерации членки от 26 страни. От страна на КСБ в събитието участваха и инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на Камарата и член на ИБ, и Валентин Николов, изп. директор на КСБ. Инж. Любомир Качамаков беше официално номиниран за позицията вицепрезидент с решение на УС на Камарата и в съответствие с разпоредбите в Устава и Правилника на FIEC. Томас Бауер, президент на FIEC: Организацията ще продължи да бъде признат, силен и надежден партньор на европейските институции През последните няколко десетилетия Европейският съюз създаде усещане за единство у своите членове. Всичко това ни позволи да имаме по-големи ползи и свободи в личния си живот, а също така и за нашия бизнес. Тези предимства, които ние получаваме, всъщност не са даденост, те са резултат от упорит труд в политиката и всички организации в нашите общества. Те са резултат от определянето на общи правила, отварянето на пазари, приятелството между хората и солидарността. Солидарността означава да приемем да дадем част от собствените си активи на други в замяна на още общи предимства, които Европейският съюз създава за всички хора и за бизнеса на собствената си територия, както и в останалия свят. Ако искаме да имаме спокойно и безпрепятствено развитие, се нуждаем от много усилия от организации като FIEC, работещи с политическите институции, за да изготвим подходящи правила, които да позволят справедливо и балансирано развитие за всички. В рамките на FIEC ние особено се съобразяваме с тези принципи. Строителната индустрия е един от най-важните участници в икономиката на ЕС. В сектора са заети около 7% от цялата работна сила в Европа, чрез него се изгражда основата на устойчивото и конкурентоспособно общество. Строителството играе ключова роля за повишаване на качеството ни на живот, за гарантиране на успеха на нашите икономики, както и на нашата култура и благополучие, нашата мобилност и като цяло за устойчивото развитие. Една от основните цели на FIEC е именно да улесни всички необходими политически и икономически инициативи, които да позволят на строителната индустрия с цялата си работна сила да играе тази важна роля по най-добрия начин. Ние се стремим да гарантираме сътрудничество между всички заинтересовани страни за успешното управление на бизнеса, за служителите, за собствениците и другите участници на пазара. FIEC иска да продължи да бъде признат представителен, силен и надежден партньор на европейските институции в полза на всички. За да може да направи това, FIEC се нуждае от активно участие и ангажираност от всички федерации членки, както и от диалог, търпение, общи цели и взаимно доверие. Умението да подобрим собствените си способности ще е от решаващо значение за нашия успех. В тази посока възнамерявам да действам по време на своя мандат да разчитам на подкрепата на всеки един член на организацията. Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на FIEC: Ще работя чрез FIEC политиките на КСБ да бъдат чути на европейско ниво На първо място искам да благодаря на колегите, които с пълно мнозинство от 310 гласа ми гласуваха доверие за втори мандат като вицепрезидент на FIEC. Още по-щастлив съм, че запазвам същия ресор, за който отговарях до този момент, а именно „Малки и средни предприятия“, защото ще има последователност. Ще надграждаме постигнатото през последните две години. За нас и държавите от ЦИЕ, които представлявам, този ресор е важен. В момента групата е от федерации от 11 държави, като по този начин ние сме най-голямата група във FIEC, oткакто съществува организацията. Основен мой приоритет през следващите две години ще бъде да помагам на малките и средни предприятия. Той се препокрива и с това, което правя в България. Другият приоритет за мен ще бъде цифровизацията. Това е процес, който върви и се развива. В ситуацията на очаквана рецесия това е един от начините да оптимизираме строителните процеси, за да можем да направим някаква икономия, която да ни позволи да запазим бизнеса си. Естествено ще продължа да представям и защитавам политиките на КСБ. Ние имаме няколко инициативи и позиции, зад които стоим, и те се споделят от повечето от колегите от другите страни. Разбира се, винаги има различни мнения, но ние трябва да защитаваме интересите си като една от малките държави. Нашата икономика не е толкова силно развита, инвестициите в строителството не са в такива обеми както в други държави. Ние трябва да се борим чрез FIEC - организация с много голям авторитет, която защитава интересите на членовете си пред ЕС и EK, да бъдем чути на европейско ниво. Относно новоизбрания президент на Федерацията искам да кажа, че Томас Бауер вече от два мандата е част от ръководството на FIEC. Той е изключително скромен, последователен е и има голям опит. Бил е и в политиката в Германия. Вярвам, че знанията му ще са от полза за всички. Аз очаквам да постигнем хубави и значими за сектора неща през този мандат. Искам да подчертая още веднъж, че имам отлична комуникация с другите членове на групата, която представлявам, особено с организациите на Унгария, Словения и Румъния. Имахме планирана среща и с колегите от Украйна, но заради пандемията тя отпадна. Задължително тези отношения трябва все така да ги поддържаме на ниво. Моето желание е да продължи да се усеща, че България е лидер в групата, и да показваме, че КСБ в мое лице иска да комуникира с другите организации, да се вслушва в техните проблеми и искания и да се опитваме да предаваме тази информация на борда, защото така е редно. Ние там не сме сами. Интересното на това Общо събрание беше, че то се проведе онлайн за първи път в историята на организацията. Опитът ни от последните няколко седмици и месеци показва, че това е доста удобен начин на комуникация, който спестява време и средства. Държа да кажа, че това все пак не е онази дигитализация на бранша, която е един от моите приоритети. Цифровизацията представлява съвкупност от процеси, които трябва да въведем и популяризираме. Вече знаем много повече що е това BIM технология. Опитваме се да навлизаме с все повече детайли в този процес. Това ще ни се случи задължително и колкото по-рано се подготвим, толкова по-лесно ще ни бъде. Оптимист съм за предстоящия мандат.