Новини

Готов е новият проект за обновяване на Зона 4 от централната част на София

Очаква се СМР да се изпълняват през следващата година

Росица Георгиева Завършиха дейностите по изменение на работния инвестиционен проект за изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства на Зона 4 от централната градска част на София. Препроектирането беше възложено от Столичната община (СО) на носителите на авторските права – екипа на арх. Иво Пантелеев, който през 2013 г. спечели публичния конкурс за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за Зона 4. Обхватът на територията, който влиза в заданието, е между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. Новото проектно решение е публикувано на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство” към Столичната община за обществено обсъждане. Становища и предложения могат да се подават до 1 юни. Онлайн представяне и дискусия по тях ще се проведе на 3 юни от 16 часа. Обновяването на Зона 4 се реализира от СО с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Стойността е около 21,5 млн. лв., като 19,2 млн. лв. е размерът на безвъзмездната помощ, а 2,3 млн. лв. е собственият принос на общината. Какво предвиждат измененията С променения план за Зона 4 от централната градска част на столицата се дава възможност дейностите по обекта да се изпълнят на етапи, като първият вече е приключил. Завършената фаза обхваща ул. „Московска“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Дунав“, градината „Св. Климент Охридски“, тротоарите по бул. „Васил Левски“ до зоната на спирката на градския транспорт, както и градината „Кристал“. Участъкът е въведен в експлоатация през 2019 г. Оставащите СМР на зоната ще продължат на етапи, за да не се затруднява преминаването през ЦГЧ. Трябва да се обновят още бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ до пл. „Васил Левски“ и кръстовището пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По кръговото на бул. „Васил Левски”, тротоарите пред висшето училище и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ не се предвиждат строителни работи. В обхвата на ремонтните дейности влизат още ул. „11-ти август“ от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“, ул. „Дунав“ от ул. „Московска“ до пл. „Св. Александър Невски“. Следващата фаза включва градината пред храм „Света София”, прилежащите алеи, района около Синодалната палата, ул. „Париж“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“. В документа е отбелязано, че при реновирането на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в частта от ул. „Г. С. Раковски“ до площада поради променените инвестиционни намерения на „Софийска вода“ АД не се предвижда изграждане на нова дъждовна канализация. Ще бъде запазена регулата от около 15 см по продължение на тротоарите по ул. „Оборище“ и около пл. „Ал. Невски“. Бордюрите ще са същите, като ще бъдат нивелирани и подменени с подобни, където е необходимо. Планира се настилката по тротоарите да бъде сменена със светлосиви гранитни плочи. В зоните на пресичания бордюрите ще се понижат, а местата се ще се маркират с тактилни ивици от тъмносиви гранитни плочи. За уличното осветление в района на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“ се предлага ново проектно решение, което е съобразено изцяло със становище на Министерството на културата от 2017 г. По ул. „Оборище” и около площада са заложени осветителни тела, високи 12 м, с една или две рогатки на тази височина и една на 6,5 м за осветяване на тротоарите. Дизайнът на стълбовете и осветителните тела е подчертано исторически, като за целта е използван пример от Оксфорд. В обяснителната записка проектантите са отбелязали, че окончателното решение за визията и височината ще бъдат взети след монтиране на мостра. Следващ етап по проекта е обновяването на пл. „Народно събрание“. Съществуващите дъждоприемници в тази знакова част на центъра на столицата ще бъдат запазени, като ще се подменят и удвояват, където е възможно. Около пл. „Народно събрание” се предвижда поставянето на съвременни осветителни тела с модерна визия и височина 12 м. Те ще имат рогатки на две нива – едното е за улицата, а другото – за пешеходците. Дейностите по проекта ще продължат по ул. „Г. С. Раковски“ в частта от ул. „Аксаков“ до ул. „Московска“. По ул. „Московска” и пл. „Гина Кунчева” се планира тротоарите да бъдат запазени, като настилката им ще бъде подменена изцяло със светлосиви гранитни плочи. Бордюрите ще се нивелират и подменят с подобни, ако някъде е необходимо. Паважната настилка ще бъде пренаредена. На местата, където липсва или е увредена, ще се допълни със средноразмерни павета. И тук в зоните на пресичания бордюрите се понижават и ще се маркират с тактилни ивици от тъмносиви гранитни плочи, като същото важи и за ул. „Шипка” в участъка между ул. „Париж” и ул. „15-ти ноември”. Там се планира пълна подмяна на настилката. Уличното платно ще се изгради със средноразмерен паваж, а тротоарите - със светлосиви гранитни плочи. Запазват се бордюрите, в зоната след жълтия паваж уличното платно се повдига, като се оставя регула от 3 см. В обхвата на проекта за Зона 4 влиза и градината, намираща се зад Централния военен клуб. За нея има изцяло ново проектно решение. Планира се запазване на съществуващата алейна мрежа и извършване на частична корекция на джобовете за пейки. Настилката ще бъде изцяло сменена, а бордюрите – само на местата, където са увредени. С отделен проект ще се извършат ремонтно-възстановителни дейности на Паметника на Българския опълченец, както и на подходите към него. Решено е и композицията от ослепените воини, която е дело на проф. Любомир Далчев, да остане в тази зона. Строителните работи в зоната на Централния военен клуб предвиждат минимални намеси в околното пространство на сградата. Настилките по тротоарите към ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Цар Освободител” ще бъдат подменени. Тъй като сградите в района са cъc cтaтyт нa apxитeктypнo-xyдoжecтвeни нeдвижими кyлтypни цeннocти c кaтeгopия „нaциoнaлнo знaчeниe“, дейностите по полагане и уплътняване на пластовете на настилката ще се извършват ръчно. В участъка между сградата и градината от север няма да се променят съществуващите покрития от асфалт и щампован бетон. С новия проект за ремонт на централната част на столицата максимално се запазва видът и местоположението на градското обзавеждане. Ще бъдат сменени пейките и кошчетата и ще се поставят стойки за колела. Очаква се СМР да се изпълняват през следващата година, след като се проведе нова процедура за избор на изпълнител.