Регионално развитие

Одобрен е доклад за сключване на договори за изпълнението на модернизацията на жп участък Елин Пелин-Костенец

Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и предложението в него за сключване на договори за изпълнение на обособени позиции 2 и 3 от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин- Костенец“. Обектите са съфинансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. По този начин при реализацията на проекта ще се разходват в максимална степен отпуснатите средства, съгласно предоставената безвъзмездна финансова помощ по програмата. 

Реклама