Новини

ЕС предвижда 29 млрд. евро за България през следващия програмен период 2021 – 2027 г.

9 млрд. евро ще са средствата по кохезионните фондове за страната ни

След четири денонощия преговори Европейският съвет постигна споразумение по Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021 - 2027 г. и Пакета „Следващо поколение ЕС“. Бюджетът на Съюза до 2027 г. ще бъде 1,824 трилиона евро, от които 750 млрд. евро ще бъдат насочени към икономическото възстановяване на ЕС след пандемията от COVID-19. В документа със заключенията от срещата се посочва, че 390 млрд. евро ще бъдат осигурени като безвъзмездна помощ, а останалите 360 млрд. евро ще бъдат заеми. Изплащането на заемите, които държавите ще използват, ще продължи до 31 декември 2058 г.

„За първи път в историята на Европа бюджетът е обвързан с целите на борбата с климатичните промени и със спазването на върховенството на закона, що се отнася до предоставянето на финансиране“, заяви след края на заседанието председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

Общият размер на средствата, предвидени за България по МФР 2021 - 2027 г. и по Пакета „Следващо поколение ЕС“, е близо 29 млрд. евро. „Ние сме една от малкото страни, които ще получат повече пари по новата рамка. И това при положение, че общият размер на следващата МФР е с 62 млрд. евро по-малко от настоящата“, подчерта премиерът Бойко Борисов след преговорите.

„Друг много важен момент за България е финансирането по Фонда за справедлив преход – половин милиард евро са предвидени за страната ни по него. За защита на външната граница на ЕС България ще получи общо над 200 млн. евро за миграция и сигурност по МФР“, посочи премиерът. По думите му в новия европейски бюджет се потвърждава и ангажиментът на ЕС към страните от Западните Балкани, за което България винаги е настоявала.

По Пакета „Следващо поколение ЕС“ България ще може да разчита на повече от 7,7 млрд. евро грантове. Основната част от тези пари – над 6 млрд. евро, са в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Той ще финансира публични инвестиции и реформи с цел възстановяване от кризата и за постигането на устойчива, климатично неутрална, дигитализирана и нисковъглеродна икономика. „9 млрд. евро ще са средствата за страната ни по кохезионните фондове, което е с повече от 800 млн. евро от настоящите“, изтъкна Борисов и добави, че това е изключително важно за постигането на основните цели – конкурентоспособност, растеж, заетост. В допълнение България ще получи и над 650 млн. евро по Инструмента REACT-EU, който влиза в Пакета „Следващо поколение ЕС“. Те са предвидени за преодоляване на социално-икономическите последици от кризата.

„По темата за върховенството на закона се постигна съгласие, прецизиране каква точно трябва да е обвързаността между финансирането и върховенството на закона – това трябва да е прозрачен процес, зачитащ принципа на обективност, недискриминация и еднакво третиране на всички страни членки въз основа на подход, почиващ на доказателства“, посочи Бойко Борисов.

През следващия програмен период ще бъде акцентирано и върху медицинския аспект на пандемията от COVID-19. Европейските лидери стигнаха до съгласие да се върви напред с общи решения чрез европейския комисар, в чийто ресор е здравеопазването.

Постигнатото споразумение по МФР за 2021 - 2027 г. и Пакета „Следващо поколение ЕС“ изисква одобрението на Европейския парламент и националните парламенти на 27-те държави от Съюза.

 
Реклама