Новини

Кабинетът осигури допълнително 100 млн. лв. по бюджета на МОН за ремонт на студентски общежития и стипендии

Правителството одобри нови средства и за още три министерства

пусна допълнително 100 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии. Очаква се с тези средства да се подобри достъпът до висше образование и да се повиши качеството му, както и социално-битовите условия за студентите. На редовното си заседание правителството одобри и допълнителни разходи по бюджетите за 2020 г. на още три ведомства. Министерството на културата ще получи до 403 700 лв., необходими за осигуряване създаването на териториални звена на Главна дирекция „Инспекторат по опазване на културното наследство“ - Регионални инспекторати по опазване на културното наследство във всеки от регионите за планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното развитие. За Министерството на отбраната се осигуряват 8 660 000 лв. за изграждане на корпус към Клиниката по инфекциозни болести в МБАЛ-София ВМА, извършване на основен ремонт на Отделение инфекциозни болести в МБАЛ-Сливен ВМА, включително и изграждане на външен асансьор на отделението, закупуване на съвременна медицинска апаратура и преоборудване на операционните зали в МБАЛ-София ВМА за предотвратяването на разпространението на COV1D-19. За Министерството на младежта и спорта са определени до 840 000 лв., които са предназначени за строителство на спортно съоръжение в дворното място на ОУ „Отец Паи­сий“ в с. Тополово, община Асеновград. Същото ще може да бъде използвано както за физкултурен салон, така и за тренировки на отбори.