Новини

Осигурено е финансиране за два знакови обекта в Пловдив

Инвестицията в проекта „По крепостните стени на Филипопол“ е над 8 млн. лв.

Проектът на община Пловдив „По крепостните стени на Филипопол” тръгва, след като бе сключен договорът за финансиране с Фонда за устойчиви градове (ФУГ) в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България. Общият бюджет е над 8 млн. лв. От тях 2 млн. лв. са осигурени от ФУГ, а останалите 6 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Проектът е насочен към два емблематични за Пловдив обекта – Небет тепе и Източната порта. Предвидени за изпълнение са строително-монтажни работи и консервационно-реставрационни, свързани със социализация и експониране или благоустрояване, разпределени в няколко подобекта - „Небет тепе“; „Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе“; „Източна порта на „Филипопол“.

Предвидена е и мащабна рекламна кампания за популяризирането на Пловдив като интегриран туристически продукт, представляващ комбинация между качествата на града като средище на археология с изключителни стойности, културно средище и цялостна туристическа дестинация.

Обявената от общината обществена поръчка е на инженеринг.