Новини

Марияна Митова: Работим усърдно за утвърждаването на контактите с КСБ

Строителните професии винаги ще бъдат хит на пазара на труда

Георги Сотиров

Г-жо Митова, ПГСАГ „Васил Левски” е едно от най-авторитетните училища в област Благоевград, създало стотици строителни специалисти, отговарящи на съвременните изисквания на сектора. Как в условията на епидемиологичната обстановка премина тазгодишното набиране на нови ученици? Попълниха ли се местата в паралелките?
Интересът към професионалното ни училище расте прогресивно. Структурирахме две паралелки „Строителство и архитектура” и една „Транспортно строителство”. Сложната ситуация не възпрепятства годишния прием в ПГСАГ „Васил Левски”. Спазихме всички предписания на здравните власти и на община Благоевград. Заявленията се подаваха както по електронен път, така и на място в училище. Още на второ класиране запълнихме местата с много висок бал. Доволни сме, че все повече младежи избират професионален профил за средното си образование. Тенденцията е именно да се насочват към строителството, защото е рентабилно и кадри винаги се търсят.
Като ръководител на образователната институция съм изключително удовлетворена и от резултатите от проведените изпити за професионална квалификация в XII клас. Голяма част от зрелостниците ни бяха приети във висши учебни заведения – конкретно в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Техническия университет (ТУ) в София. С много високо постижение е наша ученичка, която отива в университет в Англия, специалност „Архитектура”. Колегите инженери и архитекти работят отговорно, всеотдайно и професионално.

Нека да обобщим отново колко от завършващите ученици отиват в реалното строителство и колко стават студенти?
Голям процент от завършилите продължават във висше учебно заведение по професията. Но и немалък брой избират фирми, в които да бъдат заети. Строителните работници винаги ще бъдат хит на пазара на труда. Затова професионалното образование е перспективно и предоставя сериозни възможности за реализация и гъвкавост спрямо условията и изискванията на сектора. В нашето училище освен солидната теоретична подготовка се провеждат и учебни практики по конкретните професии. Разполагаме с добра база, която модернизираме непрекъснато.
Най-предпочитана специалност е „Строителство и архитектура”, затова и открихме две паралелки тази година. Интересно е и друго - числата сочат, че все повече момичета избират ПГСАГ „Васил Левски” с недалечната цел да продължат висшето си професионално образование. Тази тенденция ни прави горди.
По отношение на специалност „Геодезия” също можем да обобщим, че интересът се засилва. Шестима наши зрелостници тази година бяха приети в УАСГ.
Като професионално училище работим усърдно за утвърждаването на контактите с браншовите организации в сферата на строителството и конкретно с Камарата на строителите в България. Естествено на регионално ниво също имаме отлична комуникация с фирмите.

Най-вероятно COVID-19 ще ни държи в напрежение през цялата учебна година. Как ­ПГСАГ „Васил Левски” ще се справи с една необичайна класна, лабораторна и извънкласна работа?
Принципно по време на обучението в електронна среда през изминалата учебна година колегите бързо и акуратно се справиха. Много гладко и съдържателно преминаваха занятията. И учители, и ученици с желание влизаха във виртуалната класна стая. Но е безспорен факт, че сложната извънредна ситуация в страната изисква сериозно отношение. Ето защо ще посрещнем и новата учебна година при засилени мерки. Ще се подходи много внимателно и отговорно. Но да добавя още нещо, което ми се струва, че е важно. Съгласно чл. 113, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование в дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професия. До голяма степен това поражда въпросителни как да овладеем пълноценно процеса на подготовка по специалните предмети. В този ред на мисли смятаме да изготвим Заявление за избор на форма на обучение, съгласно чл. 106 от ЗПУО, т.е. родителите да изберат как да учат децата им.
Силно се надяваме да фиксират дневна/присъствена форма на обучение.

Вашето училище традиционно се представя отлично в различните национални състезания по професии. Какво предстои през новата учебна година?
Позволете да се върна назад в годините. Професионалната ни гимназия е единственото училище, което със собствени кадри започва и изгражда материално-техническата си база – сградата на ул. „Т. Александров” 56 и пансион на ул. „Ив. Михайлов”. Постепенно се създават кабинети по физика и химия, мостово строителство, геодезия… И освен това - ПГСАГ „Васил Левски” има история, чието начало е поставено в далечната 1959 г. като Вечерен строителен техникум и ПТУ по сградостроителство. Сега при нас работят високо мотивирани преподаватели както по професионална, така и по общообразователна подготовка. Благодарение на тяхната работа и усилия възпитаниците ни постигат високи резултати на изпитите, имат сериозни успехи на регионални, областни, национални олимпиади, състезания и конкурси в различни пред­мет­ни области – информационни технологии, математика, философия, литература и др. Всяка година витрината на училището се попълва с отличията на участниците в различни видове спорт – футбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, спортна гимнастика, постигнати от учениците благодарение на работата както на треньорите им в спортните клубове, така и на всеотдайността на учителите по физическо възпитание в ПГСАГ.
Ежегодно награди донасят и участниците в състезанието „Най-добър млад строител“ – отлично подготвени по практика и специални предмети.
Накрая бих искала да споделя, че отново ще вземем участие в Националния кръг на надпреварата „Най-добър млад строител”. Също така съм горда, че по Програма „Еразъм” спечелихме проект. Предстои ни пътуване до Португалия за обмяна на опит тази есен.
Винаги сме отворени към нови инициативи и възможности, които биха оптимизирали уменията и знанията на нашите възпитаници.