ОП на КСБ

ОП Габрово обяви нови инициативи за 2021 г.

Надежда Стефaнова,
ОП на КСБ - Габрово

На 17 септември се проведе редовното Общо годишно отчетно събрание на членовете на ОП на КСБ - Габрово. То се състоя в заседателната зала на Областното представителство, като на него присъстваха представители на фирми членове от Габрово, Севлиево и Трявна.

Събитието откри председателят на ОП Габрово инж. Мария Башева. Дневният ред включи: отчет за дейността на председателя и Областния съвет (ОблС) на ОП Габрово от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.; отчет за изпълнение на плана за приходите и разходите; доклад на Контролния съвет (КС); приемане на решение за освобождаване от отговорност на ОблС на ОП Габрово за отчетния период; приемане плана за дейността на ОП Габрово през 2021 г., както и на план-сметката на структурата за следващата година.

Инж. Башева представи отчета за своята дейност и на ОблС, като подчерта, че в ЦПРС в момента са вписани 78 фирми. „Това е най-големият брой регистрирани компании в ОП Габрово, от създаването на Регистъра фирмите членове са 66, като имаме 12 новоприети фирми“, заяви тя. По думите й през краткия отчетен период е имало четири заседания на ОблС и КС, а на 27 септември е проведено

Общо отчетно-изборно събрание на ОП Габрово, на което е определено ново ръководство на структурата.

В доклада се посочва още, че на 8 ноември 2019 г. тържествено е отбелязан Денят на строителя. „С респект към фирмите, членове на Камарата на строителите в Габрово, символични строителни „Оскар”-и получиха всички компании от ОП с благодарност за усърдието и амбицията, че успяват да съществуват, да се борят с ежедневните трудности и предизвикателства“, подчерта инж. Мария Башева.

Припомнени бяха и поредицата събития и курсове, които са организирани. Като полезен и много интересен бе определен семинарът на ОП Габрово и „Строителна квалификация” ЕАД на тема „Киберсигурност”. В него са се включили фирми членове на ОП Габрово и ОП Велико Търново, както и представители на местните медии и гости. Лекторът Ясен Танев, експерт по информационна и киберсигурност, е дал ценни съвети как да се разпознава фишингът, как могат да ни следят през мобилни телефони, кои са най-хитрите пароли и съвети за тях, как да защитаваме фактурите и плащанията. 30 счетоводители и управители на строителни компании от областта са имали възможността да се запознаят с новостите в сферата на данъчно-осигурителните практики. Обучението е проведено от трима експерти от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителни практики” при Централно управление на НАП. Преминали са още обучения по Закона за безопасните условия на труд и безплатни дистанционни курсове за обучение на строителни техници.

На среща с кмета и с ръководството на община Габрово Областното представителство е получило информация за инвестиционната програма на местната администрация. С ръководството на Регионално депо за отпадъци Габрово е обсъдена темата „Управление на строителните отпадъци”, като са засегнати проблеми, въпроси, изисквания за изхвърлянето на строителни отпадъци.
Събранието продължи с приемане на отчета за приходи и разходи и доклада на КС, които бяха представени от председателя на Контролния съвет Иван Иванов.

Основните акценти в одобрения след това план за дейността на ОП за следваща година са: правилно функциониране на ЦПРС и максимално обхващане на работещите в отрасъла фирми; по-пълно обхващане на членския състав; своевременно разпространяване до членовете на получената информация за новости в законодателството, строителни форуми, конференции и др.

Инж. Мария Башева информира, че за строителните фирми от областта ще се предлагат нови информационни услуги. Сред тях са консултиране относно текущи възможности за участие в обществени поръчки, предоставяне на ежедневна информация относно отворени процедури за публични покани – подготвяне на резюме за обект, стойност, срокове, методика за оценка. Разяснения и съвети ще се дават и за участие в проекти по оперативни и национални програми – условия, допустимост (от гледна точка на код на икономическа дейност, обороти, персонал, вид на предприятието и т.н.), срокове, необходими документи за кандидатстване, специфики, често допускани грешки, задължителна визуализация, спазване на индикатори, методика за финансови санкции. Консултации ще се правят още за работа с ИСУН и ще се оказва помощ при управление и отчитане на проектите. Фирмите ще получават експертна подкрепа и относно участие в партньорства, международни срещи, търговски изложения, панаири, делегации, семинари, конференции.

След като план-сметката на ОП Габрово за 2021 г. бе приета с единодушие, инж. Богомил Петков, член на УС на КСБ, направи предложение да се отправи писмена покана за срещи с общините от областта. На тях ОП да поиска да му се предоставя регулярно информация за издадените визи за проектиране и строителни разрешения на територията на съответната община, за да може фирмите да са информирани какви строежи предстоят. Всички присъстващи се съгласиха, че това ще е много полезно.

Преди края на събранието бе обсъдено предстоящото честване на Деня на строителя.