ОП на КСБ

3 нови фирми в ОП на КСБ – Перник, отчете Общото събрание

Елица Илчева

Общото събрание на Областното представителство на КСБ в Перник се проведе на 16 септември. В него по покана на председателя на ОП Перник инж. Емилия Митова се включи инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград. „Обмяната на опит винаги е ценна, колкото повече неща се чуват, от колкото повече страни се виждат постиженията и проблемите, толкова по-лесно ще ни бъде в ежедневната работа“. Така коментираха членовете на ОП Перник присъствието на своя гост.

Форумът започна с призив за по-висока активност от страна на строителните фирми в дейността на местната структура на Камарата. Инж. Емилия Митова напомни, че отделеното от строителите време за срещи в Областното представителство е инвестиция, защото общите успехи и решаването на проблемите изискват съвместни действия.

В доклада на председателя за свършеното през последните четири месеца на 2019-а беше съобщена добрата новина, че 3 фирми са заявили желанието си да станат членове на ОП Перник, а още 4 - 5 са направили запитване и няма изключени компании. Фирмите в ОП на КСБ – Перник, са общо 75, като регистрираните в ЦПРС са 80. От всички първа група имат 68. Само 7 от тях са с първа до пета категория. Втора група имат 31 компании, 4 от тях са с първа до пета категория. Трета група са 26 фирми – 2 са с първа до пета категория. Четвърта група са 34 и 6 от тях са с първа до пета категория.

В рамките на отчетения период ръководството на ОП Перник е организирало среща за представители на фирмите с местната власт и е дискутирало с директорите на двете специализирани училища, обучаващи строителните кадри в града, проблема с липсата на работници, който е особено остър в региона, предвид близостта до столицата. Строителите коментираха, че трудно се намират дори хора без квалификация. Продължено е традиционното сътрудничество със сродните браншови организации, като Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Търговско-промишлената палата в Перник, Конфедерацията на индустриалците и работодателите и др., а взаимодействието с ветераните от РКСВ в Перник е част от ежедневието в Града на миньорите.

Във втория доклад – за дейността на Областния съвет към ОП Перник, представен от инж. Таня Каменова, член на ОблС и на Комисията по ЦПРС, беше посочено, че основна цел е добрата комуникация с фирмите членове и с вписаните в ЦПРС. „Камарата се е утвърдила като еталон на браншова организация в национален мащаб, познаваща проблемите на гилдията, в състояние да влияе и да излиза със становища и послания. Ръководството е в постоянен делови контакт с всички държавни органи и е партньор с ресорните на сектора министерства. Ние търсим от Вас участие при обсъждане на всички законодателни инициативи, касаещи строителството, за да бъдем полезни“, се посочва в документа.

Отчетено бе, че расте броят на фирмите, които подават своите заявления по отделните процедури по Регистъра чрез Квалифициран електронен подпис - нова услуга, от която се възползват част от строителите. Вписването чрез КЕП се осъществява успоредно с досега съществуващата практика

По време на равносметката бе отчетено, че Областното представителство изпълнява основните си дейности - осигурява пълноценното функциониране на Регистъра и защитава правата и интересите на своите членове на областно ниво.

На въпрос на в. „Строител“ как браншът в Перник е работил и продължава дейността си в условията на COVID-19, и инж. Емилия Митова, и инж. Таня Каменова отговориха, че притесненията им са свързани по-скоро с очакващата се икономическа стагнация, която е почти неизбежно последствие.