Тема

Ново европейско движение „Баухаус“

Урсула фон дер Лайен,
председател на
Европейската комисия

Чикаго, Тел Авив, Аскона, Десау, Калининград. Паул Клее, Кандински, Ани Алберс, Ласло Мохоли-Наги, Иуао Ямауаки. Висшето художествено училище Staatliches Bauhaus, основано във Ваймар през 1919 г. от Валтер Групиус и негови приятели, бързо се превръща в международно движение за архитектура, изкуство и дизайн. В продължение на повече от век то поставя отпечатъка си върху творческото мислене, дизайна на мебели и градската среда по целия свят. Отличителната авангардност на стила „Баухаус“, който съчетава изкуство и практичност, допринася за облика на социалния и икономически преход към индустриално общество и на целия 20-и век.

Сто години по-късно пред нас стоят нови глобални предизвикателства: изменението на климата, замърсяването, цифровизацията и безпрецедентното нарастване на световното население, което се очаква да достигне 10 милиарда души до средата на века. Тези развития вървят ръка за ръка с привидно неограничен икономически растеж, който обаче е за сметка на нашето благосъстояние, нашата планета и ограничените природни ресурси.

Сградите и инфраструктурите причиняват най-малко 40% от всички емисии на парникови газове. Съвременното строителство използва в голяма степен цимент и стомана, за чието производство е необходимо огромно количество енергия и които отделят въглероден диоксид чрез химически реакции.

Всичко сочи в една и съща посока:

трябва да променим своето мислене и планиране.

Европа може и трябва да играе водеща роля в тази промяна. Ето защо Европейският зелен пакт е приоритет за нас. Той открива множество нови възможности и представлява новата ни стратегия за растеж. Приоритетната цел е през 2050 г. Европа да бъде първият неутрален по отношение на климата континент. За постигането й ще бъде необходимо да се направи повече от намаляване на емисиите. Нуждаем се от икономически модел, който връща обратно на планетата това, което взема от нея, посредством кръгова икономика, задвижвана от енергия от възобновяеми източници.

Искам обаче това да бъде повече от екологичен или икономически проект. Европейският зелен пакт трябва да бъде също така – и особено –

нов културен проект за Европа.

Всяко движение носи със себе си определена визия и усещане. Тази промяна също се нуждае от собствена естетика – микс от дизайн и устойчивост.

Ето защо ще поставим началото на ново европейско движение „Баухаус“ – пространство за сътрудничество в сферите на дизайна и творчеството, в което архитекти, хора на изкуството, учащи, учени, инженери и дизайнери ще работят заедно за превръщането на тази визия в реалност. Новото европейско движение „Баухаус“ ще бъде

движеща сила, която ще вдъхне живот на Европейския зелен пакт


по атрактивен и новаторски начин, в чийто център е човекът. То ще се основава на устойчивостта, достъпността и естетиката, чрез които Европейският зелен пакт ще се доближи до хората, а рециклирането, енергията от възобновяеми източници и биологичното разнообразие ще станат
нещо обичайно.

Хората трябва да могат да почувстват, да видят и да се запознаят с Европейския зелен пакт – било то чрез строителство, залагащо на естествени материали като дървото или бамбука, или чрез архитектура, която използва близки до природата форми и строителни техники, взема под внимание екосистемите от самото начало и дава възможност за устойчивост и повторно използване, които са предвидени.


Новото европейско движение „Баухаус“ следва да използва възможностите, създадени и от другата революционна водеща тенденция на нашия век.


Цифровизацията все повече променя начина, по който мислим и действаме.


В бъдеще жилищата и населените места ще функционират по-добре благодарение на цифровия си двойник. Чрез компютърни симулации ще се подобряват свързани с дизайна решения с оглед на ефективността на ресурсите, повторното използване и отражението върху околната среда и местния климат. Целта е градовете да станат неутрални по отношение на климата и да предлагат по-добри условия на живот.


Подобно на историческото движение „Баухаус“, което от Ваймар се разпространява в целия свят, замисълът е новото европейско движение „Баухаус“ да бъде повече от архитектурна школа, използваща нови технологии и техники. Изключителният успех на движението „Баухаус“ нямаше да бъде възможен, ако то не беше изградило мост към света на изкуството и културата или към социалните предизвикателства на времето. То доказа, че индустрията и подходящият дизайн могат да подобрят всекидневието на милиони хора.


Новото европейско движение „Баухаус“ следва да предизвика подобна динамика. То следва да покаже, че


нужното може да бъде и красиво,

че стилът и устойчивостта вървят ръка за ръка. Необходимо е да се отклоним от познатия път и да променим перспективата си. Новото европейско движение „Баухаус“ ще създаде нужното за това пространство.


През следващите две  години

ще бъдат стартирани пет европейски проекта „Баухаус“


в различни страни от Съюза. Всички те ще бъдат обвързани с устойчивостта, но акцентът ще бъде различен. Той ще варира от естествени строителни материали и енергийна ефективност до демография, ориентирана към бъдещето мобилност, или цифрови иновации с ефективно използване на ресурсите, като винаги ще се съчетава с културата и изкуството. Превръщайки се в творчески и експериментални лаборатории и свързваща точка за европейските индустрии, тези проекти ще поставят основата на европейска и световна мрежа, която ще увеличи в максимална степен икономическото, екологичното и  социалното въздействие, надхвърляйки ефекта от подобни самостоятелни инициативи.


Желанието ми е новото европейско движение „Баухаус“ да постави началото на творчески и междудисциплинарен подход, който създава естетика и функционални стандарти в синхрон с най-съвременните технологии, околната среда и климата. Ако успеем да съчетаем устойчивостта с подходящия дизайн, ще увеличим ефекта от Европейския зелен пакт, дори отвъд границите ни. Ще стимулираме дискусия за нови строителни методи и форми на дизайна. Ще експериментираме и ще си дадем практически отговори на социалния въпрос как би изглеждал животът на съвременните европейци в хармония с природата. По този начин ще допринесем за това нашият 21-ви век да бъде по-красив и по-човешки.