Новини

Сериозен ръст на планираните средства за общините в новия държавен бюджет

На 15 октомври 2020 г. в режим он-лайн се проведоха преговорите между Националното сдружение на общините в Република България и Министерство на финансите по параметрите на Бюджет’2021, съгласно чл. 77 на Закона за публичните финанси. В хода на преговорите с финансовото ведомство НСОРБ представи убедителни аргументи и в резултат министър Кирил Ананиев пое ангажименти, които дават основание Бюджет 2021 да бъде смятан за един от най-благоприятните за местните власти за последните повече от 10 години. Председателят на УС и кмет на В.Търново Даниел Панов подчерта, че прогнозните параметри, отчитат почти в пълен размер исканията на общините и изрази надежда, че диалогът и взаимното разбиране ще зададат необходимия конструктивен тон на срещата.

В бюджета за 2020 г. са предвидени средства в размер на 15 млн. лева за преодоляване негативното въздействие на ковидкризата. За следващата година общините ще разполагат с 30 млн. за дейности по прилагане на противоепидемичните мерки. НСОРБ и МФ ще изработят съвместно проект на методика за разпределение на ресурса в зависимост от конкретната ситуация и възможностите на отделните общини. Към предвидените първоначално 15 млн. лв. увеличение на общата изравнителна субсидия за общините, членовете на УС на НСОРБ настояха за увеличение с още 10 млн. и припомниха, че преди две години от обхвата на държавна подкрепа бяха изключени общините с по-високи постоянни данъчни приходи на жител. В списъка на тези общини над 60% са с изявен туристически профил, при повечето от които , поради настъпилия застой в сферата на постъпленията от собствени приходи сериозно намаляха.

С 10 млн. лв. повече поиска ръководството на НСОРБ да бъде увеличена целевата субсидия за капиталови разходи. Това е стъпка, която ще даде възможност на местните власти да продължат инвестиционните си дейности и ефективно да подкрепят заетостта в строителния сектор и съпътстващите го производства. Като резултат от проведената дискусия и убедителните аргументи на представителите на НСОРБ, министър Ананиев прие да бъдат осигурени още 10 млн. лв. ръст на общата изравнителна субсидия, над първоначално предвидените 15 млн. лв. ръст, както и още 5 млн. лв. ръст на целевата субсидия за капиталови разходи (над първоначално предвидените 20 млн.лв.) Димитър Николов – член на УС и кмет на Бургас обърна внимание на оповестената вчера / 14.10.2020 г./ нова инициатива на ЕК, която поставя във фокуса на внимание санирането на жилищни и обществени сгради. Той припомни, че Министерството на финансите е ключовата институция в подготовката на Националната програма за усвояване на ресурса по Фонда за възстановяване и устойчиво развитие. Той се обърна към министър Ананиев с предложението в параметрите за кандидатстване на страната по Фонда за възстановяване и устойчиво развитие да бъде включена и програмата за енергийна ефективност на публични и частни сгради.

Министър Ананиев пое ангажимент санирането да бъде заложено като един от основните приоритети в Националния план за възстановяване и устойчивост. От своя страна НСОРБ ще представи разчети за средствата, необходими за въвеждане на енергийна ефективност в сградите, за които са приключили прединвестиционните проучвания. На база постигнатите резултати от проведените преговори с министъра на финансите за параметрите на Бюджет 2021, в частта, касаеща общинските сфери на компетентност, предстои включването им в проекта на ЗДБРБ за 2020 г., който предстои да бъде публикуван и на тази база да бъде подписан двустранен протокол.