Новини

СО планира да обнови 42 Хектара от историческата част на „Борисовата градина” с евросредства

Столичната община ще кандидатства пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020 с проект за обновяване на Парк „Борисова градина”- историческа част. Това каза зам.-кметът по направление „Зелена система, екология и земеползване” Десислава Билева. На представянето на проекта присъстваха председателят на комисията по „Опазване на околната среда, земеделие и гори” Лорита Радева и кметът на района „Средец” Трайчо Трайков. „Паркът е със статут на резерват и всички дейности, които ще се изпълняват, са съгласувани с НИНКН. Ще бъдат възстановени всички съществуващи алеи, ще се доизгради видеонаблюдението. Ще бъде обновено Езерото с лилиите, както и пространството около него”, обясни зам.-кметът. Индикативната стойност на проекта е 10 млн. и 330 хил. лв. като безвъзмездната помощ ще е 9 млн. лв., а останалите средства ще са самоучастие на местната власт. Предвижда се обект на интервенция да бъдат 42 хектара от площта на парка- ще се възстановят компрометираните алейни настилки, ще се поставят информационни табели, ще се подменят стълбовете на осветлението, ще се възстановят всички чешмички. В Езерото с лилиите ще бъде поставен фонтан с височина от 8 м. Ще бъде обновена и ВиК инфраструктурата, за да се осигури отводняване на алеите. При изпълнението на проекта ще бъдат засадени 25 хил. храста и 60 бр. дървета. При разработването на проекта са използвани архивни данни от 1934 г. Срокът за изпълнение ще е до декември 2023 г.